AJÁNDÉK TERMINÁL // BUDAPEST COLLECTION PÁLYÁZAT

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019 decemberében az Allee-ban újra megrendezésre kerül az Ajándék Terminál, ahol idén a magyar design termékek kínálatát Budapest tematikájú kollekcióval bővítjük.

 

Ha Téged is inspirál a város, amiben élsz és otthon vagy a tárgyalkotásban, jelentkezz a BUDAPEST COLLECTION pályázatra október 6-ig.

 

AZ AJÁNDÉK TERMINÁL //

Az Ajándék Terminál karácsonyi vásárt 2011-ben a Design Terminál indította útjára, azzal a céllal, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a hazai tervezők számára. A pop-up vásárt 2018-tól a Hybridart Management önállóan szervezi. Az Ajándék Terminál pop-up üzletében vásárlók kizárólag hazai tervezők termékeivel találkozhatnak, és minden vásárlás egy kisvállalkozás fejlődését segíti.

 

2018 decemberében második alkalommal közel 1.300 négyzetméteren találkozhatott a közönség az Allee bevásárlóközpont földszintjén a magyar design remekeivel. Közel 140 hazai tervező termékei között válogathattak azok, akik valami igazán különlegeset szerettek volna a karácsonyfa alá csempészni: divatkiegészítők, ékszerek, papírtermékek, gyerekeknek szánt termékek, bútorok, kerámia és lakberendezési tárgyak népesítették be az Ajándék Terminál polcait DECEMBER 1-30. között.

 

A BUDAPEST COLLECTION //

2019. DECEMBER 1-30. között az Allee Bevásárló központban újra megrendezésre kerül az Ajándék Terminál designvásár. Idén Budapest Főváros Önkormányzatával történő együttműködés keretében a magyar design termékek kínálatát Budapest inspirálta kollekcióval bővítenénk. A hazai tervezők számára a Hybrid Art Management Kft. (a továbbiakban Kiíró) által kiírt design pályázati felhívásra érkezett tervek közül, egy szakmai zsűri döntése alapján kiválasztanánk azokat a designtárgyakat, melyek az Ajándék Terminál Budapest standjának polcaira kerülnek. Az Ajándék Terminal vásáron a Budapest Collection egyedi installáción jelenik meg.

 

Mottónk: „Veled együtt hiszünk a magyar design hozzáadott értékében.”

 

A DESIGN ELEM ÖTLETEK //

 • kulturális értékek
 • történelmi események, alakok
 • építészeti alkotások
 • emberek, karakterek

 

TERMÉKKATEGÓRIÁK //

 • divat
 • tárgytervezés
 • ékszertervezés
 • bútortervezés

 

Jelentkezz, és legyél te a hét tervező egyike, akik megalkotják a Budapest Collection-t!

 

PÁLYÁZAT //

Ez egy nyílt pályázat hazai tervezők, designerek, iparművészek számára, akik Budapest inspirálta designtárgyak tervezésére jelentkeznek. A pályázaton 7 nyertes pályaművet fog a hattagú zsűri kiválasztani.

A nyertesek a következő jutalomban és előnyökben részesülnek:

 • 100.000 Ft sikerdíj
 • megjelenés és értékesítés az idei Ajándék Terminálon
 • kiemelt kommunikáció: a helyszínen és a saját social media felületeinken
 • egy speciális display-en állítjuk ki a termékeiket.

 

JELENTKEZÉS //

Pályázni lehet látványtervvel, amennyiben tervező vállalja, hogy terméke megfelelő darabszámban legyártásra kerül 2019. NOVEMBER 24-ig.

 

Minden olyan tervező pályázhat

 • aki kijelenti, hogy a termék a sajátja, saját márkanév alatt került forgalomba,
 • aki megfelelő árukészletet tud biztosítani az adott termékből az Ajándék Terminál idejére,
 • aki számlaképes.

 

A jelentkezés feltétele a pályázati anyag pontos összeállítása és tartalmát tekintve hiánytalan és időben történő leadása.

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ //

2019. október 6.

 

A pályázatra való jelentkezés díjtalan.

A pályázatokat az info@hybridart.hu email címre várjuk.

 

Kérdés esetén a pályázó a Hybridart Management munkatársához, Pócsi Rékához fordulhat, akit r.pocsi@hybridart.hu email címen érhet el.

 

ELBÍRÁLÁS //

A beküldési határidő lezárultát követően, 2019. október 9. napjáig, a Kiíró által felkért szakmai zsűri kiválasztja a 7 legjobbnak tartott pályázatot.

 

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS TOVÁBBI FONTOS DÁTUMOK //

2019. OKTÓBER 15.

A 7 pályázót a Kiíró e-mailben értesíti.

 

A kiválasztott pályamunkák gyártása: 2019. OKTÓBER 16. – 2019. NOVEMBER 24.

Az elkészült designtárgyak leltárba vétele: 2019. NOVEMBER 25.

Az elkészült designtárgyak kihelyezése: 2019. NOVEMBER 26. – 2019. NOVEMBER 29.

 

HELYSZÍNI JELENLÉT //

A Hybrid Art Management Kft. vállalja, hogy a kiválasztott 7 pályázóval szerződést köt és értékesítési pontot hoz létre az Ajándék Terminál ideje alatt, 2019. december 1-30. között, ahol design vásár keretében a Budapest Collection termékeit értékesíti. Az értékesítésből származó bevétel a Budapest Collection designereket illeti. Az értékesítés részleteiről a kiválasztott 7 pályázót a Hybrid Art Management Kft. tájékoztatja. A Budapest Collection termékei 2019. November 26-tól megtekinthetőek az Ajándék Terminál honlapján és Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/ajandekterminal/) valamint a Kiíró honlapján (www.hybridart.hu/esemenyek/aktualis) és Facebook oldalán (www.facebook.com/hybridart).

 

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK //

 • A pályázaton való részvétel díjmentes. A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzését és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott anyag (pályázó neve, terméke, márkaneve, a termék eladási ára és a termékről készült fotók) nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázó pályázatának elküldésével felelősséget vállal azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését.
 • A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, továbbá a pályázó köteles a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.
 • A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat, és ítélje oda a meghirdetett Budapest Collection design díjakat.
 • A bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.
 • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt, illetve amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett pályázatok színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázatra beadott dokumentációs anyagokat a Kiíró további térítés nélkül, költségmentesen használhatja.
 • A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.
 • A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.
 • A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Kiírója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

 

A PÁLYÁZÓK TISZTÁBAN VANNAK VELE ÉS ELISMERIK, HOGY //

 • A nyertes pályázat kiválasztásával kapcsolatos végső döntés meghozatalára a Kiíró által felkért szakmai zsűri jogosult.
 • A pályázatok elkészítése és benyújtása nem kötelezi a Kiírót egyetlen pályázat elfogadására sem.
 • Jelen pályázati felhívás a Kiíróra vonatkozóan bizalmas információkat tartalmaz, ezért sem egészben, sem részben nem sokszorosítható. A pályázati felhívás közzététele, vagy az abban meghatározott egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása a pályázó kizárását vonja maga után.
 • A Kiíró nem tesz a jelen pályázati felhívásban foglalt információ teljességére, illetve pontosságára vonatkozó semminemű nyilatkozatot.
 • A pályázat elkészítésével, a Kiíró részére való eljuttatásával és a Kiíróval folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi költség és kiadás a pályázókat terheli. A Kiíró semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a pályázóknak a pályázat során felmerülő költségei megtérítéséért.
 • A pályázók sem a Kiíró, sem annak együttműködő partnerei egyetlen alkalmazottjának vagy képviselőjének sem ajánlhatnak, vagy adhatnak át semminemű ellenszolgáltatást, ösztönző vagy jutalmazó céllal, hogy bármilyen lépést tegyenek, illetve tartózkodjanak bármilyen lépés megtételétől, amely a jelen pályázati felhívás elbírálását befolyásolhatná.

 

Fotó: Fortepan

Hong Kong kiállítás

A HONG KONG -香港 című kiállítás hat kortárs művész – Derzsi Mátyás, Erick Yeung, Parázs Bianka, Schreck Mo, Takáts Fruzsina és Tarr Kálmán - munkáit mutatja be. A fókuszban Hongkong áll, különböző perspektívákból és technikákkal megjelenítve. Hongkong jellemzően dinamikus, eleven és nyughatatlan, örökmozgó város, amely a fotó-sorozatokon, rövidfilmen és grafikákon keresztül elevenedik meg a Hybridart Space kiállítóterében.

A kiállításon a MOME - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem volt és jelenlegi hallgatói Hongkongban készült munkáikkal, valamint a 12 éve ott élő és alkotó Schreck Mo fotóművésszel, és a City University of Hong Kong egyetem fotográfia szakos hallgatójával kiegészülve mutatkoznak be a Hybridart Space galériában.

A kiállítás június 22. és július 12. között keddi és csütörtöki napokon 14-18 óráig látogatható. 

Space Perceptions kiállítás

A "Space Perceptions" című csoportos kiállítás három érzékeny alkotó, Bernáth Dániel, Horváth Lóczi Judit és Márton Enikő találkozásából született. Izgalmas együttesük igazi képzőművészeti ínyencség, hiszen egyszerre egy térben még nem láthattuk őket. Judit és Enikő dolgoztak már együtt, az ő formációjukhoz csatlakozott Dani, aki műveiben hasonló felvetéseket és problémákat boncolgat, így hamar kialakult a művészek közötti összhang. A kiállítás az alkotók legújabb munkáiból válogat, a térhez és környezetükhöz való viszonyrendszerüket tanulmányozva. A kiállítás időtartama alatt több program keretében is lehetőség lesz a művészekkel való személyes találkozásra és beszélgetésre.

Kurátor: Mártonffy Melinda

 

A kiállítás május 17. és június 7. között, minden hétköznap kedden és szerdán 14.00 és 18.00 között látogatható.

Trash Art 2019: A döntősök

Idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gödöllői Természetfilm Fesztivállal közös projektünk, a Trash Art Magyarország, melyre minden évben  újrahasznosított hulladékokból készített művészeti alkotásokat várunk. Az újszerű stílus, látásmód és eszközhasználat révén a látszólag értéktelen hulladék művészeti alkotásként éled újjá. A projektben részt vevő diákok, művészek és szervezetek a hulladék alapanyagokból készülő alkotásokon keresztül reagálnak a XXI. század hulladékproblémájára, felhívva ezzel a figyelmet fogyasztási szokásaink árnyoldalaira. A hulladék feldolgozásnak ez egy olyan érdekes és újszerű formája, ami által a szelektív hulladékok művészeti alkotásként öntenek újra formát.

Az idei pályázatra több mint 70 nevezés – látványterv – érkezett be, amelynek idei központi témája a víz, létünk és jövőnk alapja. (Az itt látható pályázók jutottak túl az első szűrőn: https://www.trashart.hu/csapatok-2019/). Most következik az alkotási szakasz, majd pedig az előzsűrizés. A szakemberekből álló zsűri által legjobbnak ítélt alkotások pénzdíjban részesülnek, és a további kiemelkedő pályaművekkel együtt először Gödöllőn mutatkoznak be a nagyközönség előtt, 2019. május 24-26. között, a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kísérőprogramjaként, majd ezt követően az ország tobb helyszínén is látható lesz a kiállítás.

 

 

#SZÍNESENFESTEK - Szegedi Éva kiállítása

Határozott színek, lendületes vonalak, karakán gesztusok.
Szegedi Éva festőművész alkotásait bemutató kiállítás olyan, mint egy keresetlen önarckép, festményekbe öntött hangulatok, érzetek, egy személyiség sokféle összetevőjének kavalkádja: hol megfontolt, hol szenvedélyes, majd finoman visszafogott vagy éppen játékos, tüzes.
Szegedi Éva kiállítása április 12-től május 3-ig látogatható Hybridart Space galériánkban (kedd-péntek: 14.00 - 18.00 és szombat: 12.00 - 16.00, kivéve ünnepnapok).

Fresh Meat kiállítás

Március 13-án, este 18 órakor nyitjuk meg Galamb utca galériánkban Fresh Meat címmel legújabb kiállításunkat.

A Budapest FotóFesztivál a Hybridarttal együttműködésben hagyományteremtő céllal pályázatot hirdetett 35 év alatti fotográfusok számára csoportos kiállításon való megjelenésre. A pályázaton nyertes alkotók a Hybridart Space galériában, a BPF kiemelt eseményeként mutatkoznak be. A tematikailag kötetlen felhívásban arra kerestük a választ, hogy mi foglalkoztatja most a fiatal fotográfusokat, melyek azok a tematikák, kérdések, melyek mentén sorozataik / portfóliójuk formálódik ..
A kiállítást 2019. április 3-ig lehet megtekinteni.

A FRESH MEAT pályázat kiválasztottjai
Diósi Máté, Hitre Imola, Lázár Dóri, Milica Mrvić, Rédling Hanna, Sivák Zsófi

kurátorok: Pócsi Réka, Somosi Rita, Szeder Kata

 

Kép: Milica Mrvić - "Ema with Flowers"

The Universal Sea könyvbemutató

A The Universal Sea - Pure or Plastic?! projektünk záróakkordjaként a jövő héten jelenik meg Berlinben a "The Universal Sea – The art and innovation guide against the plastic epidemic!", egy olyan kézikönyv, ami 70 ország több mint 500 olyan művészét és 500 olyan start-upját mutatja be, akik és amelyek innovatív ötleteikkel hatékonyan veszik fel a harcot a mindennapjainkat lassan teljesen elárasztó műanyaginvázió ellen.

Az esemény részleteiről itt található bővebb információ.

...

2017 augusztusában indult útjára a Creative Europe által támogatott nemzetközi projektünk, német és lengyel partnerekkel együttműködésben. A művészet és művészek társadalmi szerepvállalásának és felelősségének mibenlétét feszegető kezdeményezés keretében számtalan programot szerveztünk már (pályázatok, kiállítások, prezentációk, filmvetítések, szakmai konferenciák és workshopok), hogy felhívjuk a figyelmet a mindannyiunkat érintő környezeti problémákra, és megoldásokat keresve párbeszédet kezdeményezzünk a tudományos, vállalkozói és művészeti terület szereplői között.

Design Randi 5.0

2019. március 4-től 8-ig látható Hybridart Space galériánkban (1052 Budapest, Galamb utca 6.) a Slava Vita Alapítvány Segítő Vásárlás programja keretében megvalósuló Design Randi 5.0 kiállítás.

A Salva Vita Alapítvány által koordinált Segítő Vásárlás program fő törekvése, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a fogyatékos emberek közreműködésével készített kiváló termékekre. A program részeként 2014-ben indították el a Design Randi projektet, ami a fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyek és a kortárs design találkozását támogatja. Célja, hogy a kortárs ízlésnek megfelelő, piacképes termékek készüljenek a fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyekben. Idén negyedik alkalommal, és ezúttal nálunk, a Hybridart Space-ben kerülnek bemutatásra a nonprofit műhelyek és a formatervezők egymásra találásából született designtermékek.

Hybridart Camp 2019

Nemzetközi Művészeti Alkotótábor

Pécsi Tudományegyetem
Zsolnay Kulturális Negyed 
2019. augusztus 1-10.

 

Az első Hybridart Camp:
A Hybridart Camp nemzetközi alkotótábor kezdeményezésünket 2016-ban Pannonhalmán, a Bencés Főapátsággal együttműködésben indítottuk útjára. 2016-ban az alkotótáborba érkező fiatal művészek a „Circle of Life” témára, a Pannonhalmi Bencés Főapátság Vis Vitalis ásványvizének több mint 4000 műanyag PET palackjából építettek egy 4 méter magas dinoszauruszt formázó installációt, mely elkészülését követően az apátság udvarán, majd Budapesten, az Art Moments országos vizuális művészeti fesztivál keretében mutatkozott be a nagyközönség számára. A hazai szereplést követően az installáció az Egyesült Emirátusokban, Abu Dhabiban került kiállításra, először az Abu Dhabi Art Fair-en, majd pedig a Forma1 verseny Abu Dhabi szezonzáró futamán.

 

Itt tudod megnézni a Hybridart Camp 20162017 és 2018 képeit.

 

Az idei táborról:
Idén a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben egy 10 napos alkotótábort szervezünk Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben a magyar, a visegrádi régió és az Egyesült Arab Emirátusok művészeti egyetemeinek hallgatói számára. Az alkotótábor fő célkitűzése a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az ökotudatos életmód és a körforgásos gazdaság népszerűsítése lesz.

 

A hallgatók által készített képzőművészeti installációt a tábort követően Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben, ősszel Budapesten az Art Moments fesztivál keretein belül a Duna-korzón mutatjuk be.

 

Hogyan jelentkezhetsz?

Ha még hallgatói státuszban vagy valamelyik hazai művészeti egyetemen akkor a következő dokumentumok elküldésével jelentkezhetsz a programra:

- életrajz

- motivációs levél – miért szeretnél részt venni az idei projektben

- egy portfólió munkáidról

 

Jelentkezési anyagodat a következő címre várjuk: info@hybridart.hu

Tárgy: Hybridart Camp 2019

 

Határidő:

2019. február 28. – 23:59 CET.

Fresh Meat fotópályázat

A Budapest FotóFesztivál a Hybridarttal együttműködésben pályázatot hirdet 35 év alatti fotográfusok számára csoportos kiállításon való megjelenésre.  A pályázaton nyertes alkotók munkáiból 2019. március 13-tól csoportos kiállítás nyílik a Hybridart Galériában, a BPF kiemelt eseményeként.

 

A felhívás tematikailag kötetlen, bármilyen stílusú, témájú, vagy fotó alapú (montázs, kollázs) alkotással lehet jelentkezni, a pályázat arra keresi a választ, hogy mi foglalkoztatja most a legfiatalabb generációt, melyek azok a tematikák, kérdések, melyek mentén sorozataik / portfóliójuk formálódik . A kiállítás kurátorai főként az eredetiséget, a nem konvencionális látásmódot, megközelítést részesítik előnyben mind a témák és a koncepciók tekintetében. Jelentkezni lehet egyedi képekkel és sorozattal egyaránt. A kiválasztott alkotók a jelentkezéssel vállalják, hogy az installáció időpontjára az általuk elképzelt koncepciót, alkotást kiállításra készen prezentálják.

 

Az alábbiakat várjuk e-mailben, nem tömörített mappában:

- maximum 10 db fotográfia, JPG, 150 dpi, 1800 pixel hosszabbik oldal

- a fájlnevek az alábbit tartalmazzák (alkotó neve, kép/sorozat címe, sorszáma): pl. Andy_Warhol_Banana_01

- rövid bio, maximum 50 szó

- a projekt rövid leírása maximum 50 szó.

- az alábbi emailcímre: bpfsubmit@gmail.com

- az email tárgyában az alábbit kérjük beírni: Fresh meat

- beküldési határidő: 2019. január 19.

 

Ajándékozz magyar designt karácsonyra!
Idén immár második alkalommal költözik az Ajándék Terminál az Allee Bevásárlóközpontba. A magyar designerek termékeit felvonultató vásárt a Design Terminál indította útjára 2011-ben, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a hazai tervezőknek. A programot a kezdetektől fogva a Hybridart Management koordinálja.
 
Az évről évre egyre gazdagabb és izgalmasabb kínálattal jelentkező pop-up eseményen idén közel 140 hazai designer termékei közül válogathat az, aki valami igazán különleges ajándékot szeretne – akár magának, akár szeretteinek: divatkiegészítők, ékszerek, papíráruk, gyerekjátékok, bútorok, kerámia és lakberendezési tárgyak népesítik be az Ajándék Terminál polcait december 1-30. között.
 
Az ünnepi készülődés idejére szervezett szakmai workshopok és kézműves foglalkozások keretében személyesen is találkozni lehet a tervezőkkel és közösen elkészíteni egy-egy design tárgyat.
Hybridart Camp 2018

A héten véget ért a harmadik Hybridart Camp, melynek idei témája: „The Universal Sea”. A 10 napos program ideje alatt készült, különböző halakat mintázó installáció több mint 10 000, újrahasznosított alumínium doboz felhasználásával készült és élővizeink védelmének fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A hatalmas méretű köztéri installáció magyar, cseh, lengyel, szlovák és emirátusi művészeti egyetemek jelenlegi és frissen végzett hallgatóinak közreműködésével valósult meg. A 12 fős csapat munkáját Kovách Gergő szobrászművész vezette.

 

Az évente megrendezésre kerülő tábor tematikája a tudatos fogyasztás és a fenntarthatóság szellemiségének képzőművészeti eszközökkel való megjelenítése. Az alkotáshoz szükséges alapanyagok ennek megfelelően kerülnek kiválasztásra. A szobrok a környezettudatosság és az upcycling, azaz a továbbhasznosítás jegyében készültek, azaz olyan tárgyaknak, amikre már nincs szükségünk, minimális energiafelhasználással új funkciót adunk, így kreatív formában maradnak részei környezetünknek. A hatalmas halakat alumínium dobozok borítják, utalva ezzel az alumínium dobozok szelektív gyűjtésének fontosságára, hiszen az üres flakon összepréselve nagyon hatékonyan gyűjthető, tárolható és újrahasznosítható.

 

A szoborcsoport augusztusban Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben, szeptemberben az Art Moments Fesztivál keretében Budapesten, majd novemberben Abu Dhabiban és Dubaiban mutatkozik be.

 

A programban résztvevő művészek: 

Shaikha alDhaheri (Zayed University, Abu Dhabi), Dani Tamás (Pécsi Tudományegyetem), Marianka Grabska (Centre for Polish Sculpture in Orońsko), Yea-eun Jang (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague), Krisztián Bence (Pécsi Tudományegyetem), Viktor Kováč (Academy of Fine Arts and Design in Bratislava), Molnár Adrienn (Kaposvári Egyetem), Nagy Gergő (Magyar Képzőművészeti Egyetem), Minami Nishinaga (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague), Posta Veronika (Pécsi Tudományegyetem), Rezai Amin, Vajna László (Szegedi Tudományegyetem)

 

2018-ban ismét Pécsi Tudományegyetem és a Zsolnay Kulturális Negyed adott otthont az alkotótábornak, a program a Visegrádi Alap, illetve a Henkel és az Inter Metál támogatásával valósult meg. 

 

Kiírták a 2018-as prágai Designblok pályázatát

European Union National Institutes for Culture in association with Designblok, Prague International Design Festival annually announce an international competition for the best European diploma (graduation) work in the fields of product and fashion design. The fifth year is open to all graduate students from European academies, art schools and universities who will graduate in the field of product and fashion design in 2018.

The winners are selected by an international jury consisting of prominent figures from leading European galleries, cultural institutions and media. All jury members are very experienced within the European design and fashion scene. Product design jury members and graduate students meet at the exhibition area where each graduate student presents his/her diploma (graduate) work in person. Fashion design jury members are present at the Diploma Selection fashion shows. Afterwards they have an opportunity to meet and discuss individually the collection.

Deadline for applications:

July 15, 2018

Announcement of finalists:

July 31, 2018

Designblok dates:

October 25–29, 2018

Product design presentation and meeting of the jury:

October 27, 2018

Fashion show date and meeting of the jury:

October 27, 2018

Award ceremony:

October 27, 2018

 

More information:

www.designblok.cz

Borderline címmel nyílik kiállítás a Hybridart Space-ben

A Borderline a finn fotográfus Stefan Bremer elgondolása nyomán megvalósuló kiállítás. Bremer az elmúlt évek során menedékkérőkkel dolgozott, és feltűnt neki, hogy a mindent maguk mögött hagyó emberek közül sokak számára a mobiltelefonjukkal készített képek az egyedül megmaradt emlékek a múltból.

Bremer és Alalousi két eltérő fotográfus generációnak a tagja. Összeköti őket a fotográfia iránti, a munkáikon átütő szenvedély, amely dialógushoz vezet arról, hogyan dolgozták fel a művészek ugyanazt a jelenséget saját egyéni stílusukban.

Stefan Bremer (1953) a finn fotográfia központi alakja, munkásságára kezdettől fogva az emberek iránti szenvedélyes érdeklődés jellemző. A finnországi Iparművészeti Főiskolán végzett 1980-ban, majd ugyanott művészprofesszorként tanított 1999-2004 között. Több mint 200 egyéni kiállítása volt és művei mind finnországi, mind külföldi köz- és magángyűjteményekben megtalálhatók.

Ahmed Hasan Nadhim Alalousi (1992) iraki születésű fotográfus, aki 2016 júliusában kapott menedéket Finnországban. Mind Finnországban, mind máshol számos kiállításon és projektben vett részt.

A Borderline bejárta Finnországot és Németországban is turnézott. A Borderline budapesti kiállításának kurátora Juha-Heikki Tihinen, PhD, a Pro Artibus Alapítvány munkartársa. A Borderline producere a FinnAgora, együttműködésben a Pro Artibus Alapítvánnyal.

Február 1-től lehet szavazni a Pure or Plastic! - Universal Sea nemzetközi pályázat befutóira!

A top 100 pályamunka ezen a linken tekinthető meg – a nyertes 5 alkotó és munkáik pedig a 2018-as Art Moments fesztivál keretein belül Budapesten is bemutatkoznak!

A Hybridart Space is csatlakozott a 2018-as Budapest Photo Festival programjához!

Balogh Viktória: Táblák
2018. március 9. – március 29.
Nyitva tartás: kedd – csütörtök 13:00 – 17:00

Balogh Viktória munkáiban a tudás befogadásának vizuális nyomait vizsgálja. A tudás átadásának vizuális nyomaival foglalkozó Táblák sorozat, a tudás befogadásának körforgását megjelenítő Füzetek és a letörölt iskolai táblákat az elméleti tudás szimbólumaként kezelő Ismeretlen folyamat mind ezeket a vizuális nyomokat dolgozza fel.

További információk ezen a linken.

Záró tárlatvezetés Asztalos Zsolt kiállításán január 10-én

Záró tárlatvezetés Asztalos Zsolt: Elvért halni című kiállításán
Időpont: 2018. 01. 10. (szerda) 17:00
Helyszín: Hybridart Space, 1052 Budapest, Galamb utca 6.

A tárlatvezetést tartja: Asztalos Zsolt és a kiállítás kurátora, Szilágyi Róza Tekla

Az esemény magyar nyelven zajlik.

December elsején startol az Ajándék Terminál

Valami különlegeset keresel a karácsonyfa alá? Itt jó helyen vagy, hiszen több, mint száz hazai design márka termékeit gyűjtöttük össze Neked.

Az Ajándék Terminál pop-up design vásár négy évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hazai tervezők munkáját. Hogyan?

A hazai márkák számára megjelenési felületet biztosító esemény nem számít fel pénzügyi hasznot az eladott termékek után – így az Ajándék Terminálban történő vásárlások teljes egészében a tervezőket támogatják.

A design termékek rajongói pedig ahelyett, hogy csupán online felületeken illetve a városban szétszórtan elhelyezkedő apró boltokban nézegetnék kedvenceiket, itt mindent megtalálnak egy helyen.

Kicsit olyan, mintha egyszerre látogatnánk el az összes bemutatóterembe és műhelybe. 

Mindenki, aki itt vásárol karácsonyi ajándékot, az a hazai designerek munkáját támogatja.

Nyitvatartás: 
2017. december 1 (péntek) – 2017. december 24. (vasárnap)
H-SZO: 10:00 - 21:00
V: 10:00 - 20:00
Kivéve december 24. (VAS): 10:00-14:00

Csütörtöktől Pécsre látogat az Art Moments

november 23. – december 12.

Art Moments 2017

Runway – Gombold újra! 
Hé'77! irodalmi- és fotókiállítás

Zsolnay Negyed – Kemence Galéria

Runway – A Gombold újra!
A Runway – A Gombold újra! története képekben című fotókiállítás. A Design Terminál az elmúlt hét évben azzal a céllal hirdette meg a Gombold újra! Közép-Európa regionális öltözékkollekciótervezési pályázatot, hogy lehetőséget biztosítson a piacra lépés előtt álló fiatal, kreatívipari vállalkozók első bemutatkozására, új példaképeket állítson, valamint betekintést engedjen a befektetők számára a legújabb generációk tehetségeinek világába. A pályázatok során a közép-európai régió azon fiatal divattervezőit keresi, akik kiemelkedő tervezői és vállalkozói képességekkel rendelkeznek, és a pályázat díjainak köszönhetően elindulhatnak a piacra lépés útján. Hogy miért? Mert a közép-európai régióban rejlő kreatív szellemi értékeknek nemzetközi szinten is van létjogosultsága. A pályázat történetét, szereplőit és fókuszának alakulását, valamint a nyertes kollekciókat és divatbemutatóikat felvázoló kiállítás három hétig látogatható.

Hé'77! irodalmi- és fotókiállítás
Az irodalom és újságírás összefonódásának a XIX-XX. században komoly hagyományai voltak Magyarországon. A már saját korukban is ismert és elismert íróink, költőink – például Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Ady Endre vagy Juhász Gyula – irodalmi tevékenységük mellett publicisztikával is foglalkoztak. Nap mint nap jelentek meg a mindennapi élet eseményeiről tudósító vagy éppen véleményt formáló írásaik a kor napilapjaiban.
A projektbe felkért öt fiatal író és költő – Falvai Mátyás, Hevesi Judit, Kemény Zsófi, Simon Márton és Zilahi Anna hét-hét véletlenszerűen sorsolt, a Fortepan.hu oldalról kiválasztott fényképet kap, amiből aztán saját történetet költenek. A kiállításon a kiválasztott képek és a hozzájuk írt történek mellett, más, az adott időszakban készült fotók és valós tények, hírek is megjelennek, kontextusba helyezve és kontrasztba is állítva a tényleges és az elképzelt múltat, az objektív és a szubjektív valóságot. 

Jegyárak: Ingyenesen megtekinthető! 

Szervező: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Az esemény a Szerencsejáték Zrt. kiemelt támogatásával valósul meg.

Startol a The Universal Sea - Pure or Plastic? open call

Mától elérhető a The Universal Sea - Pure or Plastic? művészeknek szóló felhívása!

Pontos információk a pályázat menetéről az alábbi, angol nyelvű Facebook eseménynél:

https://www.facebook.com/events/713373495527071/

Zavadzky Éva kiállítás a Hybridart Space-ben

A kiállítás megtekinthető:

2017. 11. 03. - 11. 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyitvatartás:
K - P 14:00 - 18:00

A Facebook esemény ezen a linken érhető el.

Helyszín: Hybridart Space, 1052 Budapest Galamb utca 6.


The Universal Sea

További információ hamarosan, addig is: http://universal-sea.org/

Art Moments - Hé '77!

Irodalmi és fotókiállítás

Az irodalom és újságírás összefonódásának a XIX-XX. században komoly hagyományai voltak Magyarországon. 

A már saját korukban is ismert és elismert íróink, költőink – például Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Ady Endre vagy Juhász Gyula – irodalmi tevékenységük mellett publicisztikával is foglalkoztak. Nap mint nap jelentek meg a mindennapi élet eseményeiről tudósító vagy éppen véleményt formáló írásaik a kor napilapjaiban. 

A Hybridart Space-ben rendezett Hé’77! kiállítás ezt a hagyományt szeretné megidézni. Hiszünk abban, hogy a mindenkori kortárs művészet az egyik legizgalmasabb lenyomatát adja saját korának társadalmi viszonyairól. Programunkkal csavarunk egyet ezen a feltevésen. Megnézzük, hogy negyven évvel ezelőtti felvételeket miként értelmeznek ma népszerű fiatal költők, írók. Milyen kontextusba helyeznek, hogy verselnek meg vagy formálnak publicisztikává olyan képeket, amelyek jóval születésük előtt készültek és egy olyan világot idéznek fel, amit ők csak az idősebb generációk elbeszéléseiből, régi fényképekről, filmekről ismerhetnek. 

A projektbe felkért öt fiatal író és költő – Falvai Mátyás, Hevesi Judit, Kemény Zsófi, Simon Márton és Zilahi Anna hét-hét véletlenszerűen sorsolt, a Fortepan.hu oldalról kiválasztott fényképet kap, amiből aztán saját történetet költenek. 

MEGNYITÓ
2017. Október 19., 19:00 
A kiállítást megnyitja: Barakonyi Szabolcs

HELYSZÍN
Hybridart Space (1052 Budapest, Galamb u. 6.)

NYITVATARTÁS
2017. október 20-27., keddtől péntekig, 12:00-17:00

A kiállítás az Art Moments hivatalos programja, a kiállításon felhasznált fényképeket pedig köszönjük a Fortepan-nak! 

A megnyitó eseményt az Absolut támogatja.

 

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/353573235079448/?active_tab=about 

Art Moments - Goga Food: A vasárnapi ebéd

Belekóstolás mások emlékeibe

Emlékszel még, milyen volt körbeülni a terített asztalt? Milyen érzés volt a legjobb falatokon osztozkodni? Milyen családi történetek hangzottak el a leveses tál fölött?


Góg Angéla formatervező, a Goga Food Design alapítója korábbi projektjeinek (Emlékek cukrászdája, Taste of Home) folytatásaképp ezúttal a vasárnapi étkezésekhez köthető emlékekre fókuszál. A békebeli vasárnapok történeteit elemezve született meg az a hat lépésből álló menüsor, mely újraértelmezett formában mutatja be a terített asztal elmaradhatatlan “kellékeit”. A közel egy éves kutatómunka eredményét a Design Hét Budapest és az Art Moments fesztivál programsorozat keretén belül, kiállítás formájában láthatja a nagyközönség.

MEGNYITÓ
Október 8-án (vasárnap) déli 12 órakor
A kiállítást Kiss-Végh Emőke és Stork Natasa (Dollár Papa Gyermekei), valamint Horányi Attila művészettörténész (MOME) nyitja meg.

Kérlek, érkezz időben: a déli 12 mégiscsak szent és sérthetetlen.

HELYSZÍN
Hybridart Space, 1052 Budapest, Galamb u. 6.

NYITVATARTÁS
hétfőtől szombatig 12:00-tól 20:00-ig

WORKSHOP
Október 11., 18:00
Ha tetszett a kiállítás és szeretnél még többet megtudni az emlékezés és az ízek kapcsolatáról, gyere el szerda esti workshopunkra. A foglalkozás során Angi személyesen mesél a kutatás tapasztalatairól majd izgalmas formában “járjuk körül” a terített asztalt és az ahhoz kapcsolható emlékeinket. Gyere és oszd meg velünk saját vasárnapi történetedet és ismerd meg másokét is.

Résztvevők száma: max. 12 fő
Regisztrálni itt tudsz: gogafooddesign@gmail.com

ZÁRÓEBÉD
Október 15., 12:00
A kiállítás ideje alatt mindennap kisorsolunk egy látogatót, aki részt vehet majd a záróebéden, és elfogyaszthatja a vasárnapi ebéd fogásait.

http://gogangela.hu/
https://www.instagram.com/gogafood/

Társszervezők: Hybrid Art Management

Programunk a Design Hét Budapest és az Art Moments Fesztivál hivatalos része.


Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/478254635886262/

Art Moments - Entrée 2017

Megnyitó: 2017. október 4., 19:00 h
A megnyitó az Art Moments fesztivál hivatalos megnyitó eseménye is egyben. 

A kiállítás helyszíne: A budavári Szent György tér középkori pincerendszerében található mikve, mely valaha Buda első középkori zsinagógájához kapcsolódott rituális fürdő

A kiállítás megtekinthető: 2017. október 5-22. 
Nyitvatartás: 12:00-18:00 (hétfőn zárva)

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Art Moments az idei évben is egy válogatáskiállítás keretében ad ízelítőt a hazai művészeti egyetemeken frissen végzett hallgatók munkáiból.

2017-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, az Egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete,
a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Rajz-művészettörténet Tanszéke, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem mutatkozik be.

A kiállításon festmények, szobrok, grafikák, fotók,
térinstallációk és kerámiák láthatók. Az idei kiállításon több mint száz idén diplomázott hallgató, mintegy száztíz műve kerül bemutatásra.

A megnyitó eseményt az Absolut és a Red Bull támogatja.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1366832243429030/

Art Moments - Allee Art Gallery

Az Allee Bevásáróközpont és a Hybridart Management együttműködésében átmeneti jelleggel létrehozott kortárs képzőművészeti projekt-helyszín három alkotót mutat be. A megüresedett üzlethelységében kialakított pop-up műteremházban Bardon Barnabással (a NextArt Galéria művészével),
Gaál Katalinnal és Rózsa Luca Sárával, valamint munkáikkal ismerkedhetnek meg a látogatók.


A képzőművészeti élet hagyományos színtereinek – galériák, kiállítóterek, múzeumok, műtermek és vásárok – sajátos atmoszférája a művészeti közegben kevésbé jártas befogadók számára könnyen kirekesztőnek tűnhet.  A szokatlan helyen életre hívott művészet projekt azonban arra tesz kísérletet, hogy kiküszöbölje ezt a szituációt.


A projekt során műteremmé alakuló üzlethelységben dolgozó három művészt egy-egy a műtermük mellett installált kabinet-kiállítás mutatja be. A projekt így lehetőséget biztosít arra, hogy beleshessünk az alkotófolyamatba, szóba elegyedhessünk az alkotókkal és megismerjük korábbi alkotásaik egy kisebb szelekcióját. Sőt, ha beleszerettünk valamelyik műtárgyba, azt azonnal meg is vásárolhatjuk.


A projekt az október 5-22. között megvalósuló 10. Art Moments Budapest fesztivál hivatalos programjának része. Az idén tizedik születésnapját ünneplő Art Moments Budapest országos vizuális művészeti fesztivál a különböző kortárs vizuális alkotások széles körű bemutatására, illetve azok egymás közti interakciójának megteremtésére törekszik. Az Art Moments Budapest egyik fontos célja, hogy testközelbe hozza a jelenre leginkább reflektáló, a ma kérdéseivel foglalkozó kortárs művészetet, kiemelje azt a megszokott múzeumi, galériás környezetből, közterekre, meglepő kiállítási közegbe helyezze az alkotásokat, ezáltal is újabb értelmezési lehetőségek, kérdések megfogalmazására sarkallva a látogatókat.


A pop-up műteremház ideje alatt több művészetre fókuszáló program is megvalósul a bevásárlóközpont Allee Art Gallery előtti területén.

 

Vidd haza a portréd!

A Magyar Képzőművészeti Egyetem jelenleg aktív és alumni hallgatói által vezetett eseményeken a bevásárlóközpont látogatói portrét készítetthetnek magukról.

2017.09.15. (péntek) 15-20 óra

2017.09.16. (szombat) 11-19 óra

2017.09.17. (vasárnap) 11-18 óra

 2017.09.21. (csütörtök) 15-20 óra

2017.09.22. (péntek) 15-20 óra

2017.09.23. (szombat) 11-19 óra

2017.09.24. (vasárnap) 11-18 óra

 

Paintcocktail workshop

A Paintcocktail egy kultúrprogram, rövid workshop, amely a szórakozást és a festést egészen különleges módon egyesíti. A bevásárlóközpontban megvalósuló nyolc fős workshopokon a résztvevők profi instruktor vezetésével, előképzettség nélkül próbálhatják ki a festést, a kész alkotást pedig haza is vihetik.

2017.09.16. (szombat) 11-14 óra

2017.09.16. (szombat) 15-18 óra

2017.09.23. (szombat) 11-14 óra

2017.09.23. (szombat) 15-18 óra

Önkénteseket keresünk!

2017. október 5-én startol a Hybridart Management szervezésében az idei Art Moments vizuális művészeti fesztivál Budapesten, mely több mint két héten keresztül számos képzőművészeti, design és irodalmi programmal, filmvetítésekkel várja a látogatókat. Ha érdekel a kortárs képzőművészet és design világa és szeretnél betekintést nyerni egy összművészeti fesztivál programjainak megvalósulási folyamataiba, akkor jelentkezz hozzánk önkéntesnek a fesztivál idejére!


Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az info@hybridart.hu címen tudtok.

Az idei programokról bővebb információt az alábbi linken találsz: 
http://artmoments.hu/hu/2015_program/hol_mi/

Műleírás – Pólya Zsombor önálló kiállítása
Az Ifjú titánok pályázat nyertes kiállítása.
 
Kiállítás, főnév -t, -ok, -a 
Általában vminek nyilvános helyre való elhelyezése, kitétele, kirakása. Az új könyveknek közszemlére való kiállítása. || a. Rendsz. művészi értékű v. vmely tekintetben a közönséget érdeklő tárgyaknak, alkotásoknak, szemléltető anyagnak nyilvános helyen, meghatározott ideig tartó bemutatása, bizonyos szempontok szerint összeválogatva és elrendezve. Helytörténeti, ipari, mezőgazdasági, népművészeti, természetrajzi kiállítás; → kollektív kiállítás; nemzetközi, országos kiállítás; iparművészeti tárgyak, régi bútorok, fegyverek kiállítása. A kiállítás holnap nyílik meg. A művész festményeiből kiállítást rendeznek. 
Az az utazás jutott eszébe, amit szegény apival tett meg hajdan Pestre, az ezredéves kiállítás alkalmával (Babits Mihály) || b. Az így bemutatott művek, tárgyak gyűjteménye, összessége. A kiállítás legnagyobb értéke, érdekessége, szenzációja; a kiállítás megtekintése. || c. Az(ok) a helyiség(ek), ahol ezek megtekinthetők. 
A kiállítás este 8-ig van nyitva.
 
    A kiállítást megnyitja: Beke László művészettörténész
    Megnyitó: 2017. 09. 21. 19 óra
    Helyszín: Hyridart Space, 
Budapest, Galamb utca 6.
    Megtekinthető: 2017. 09. 21. - 
2017. 10. 04.
 
A kiállításon minden egyes kiállított műtárgy 5000 Ft-os egységáron megvásárolható.
 
Szövegek: A magyar nyelv értelmemző szótára I-VII Kötete, Szerkesztette Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Akadémiai, Kiadó Első kiadás 1959-1962
Hybridart Camp 2017

Nemzetközi Művészeti Alkotótábor

Pécsi Tudományegyetem
Zsolnay Kulturális Negyed
2017. aug. 14-24.

 

Az első Hybridart Camp:
A Hybridart Camp nemzetközi alkotótábor kezdeményezésünket 2016-ban Pannonhalmán, a Bencés Főapátsággal együttműködésben indítottuk útjára. 2016-ban az alkotótáborba érkező fiatal művészek a „Circle of Life” témára, a Pannonhalmi Bencés Főapátság Vis Vitalis ásványvizének több mint 4000 műanyag PET palackjából építettek egy 4 méter magas dinoszauruszt formázó installációt, mely elkészülését követően az apátság udvarán, majd Budapesten, az Art Moments országos vizuális művészeti fesztivál keretében mutatkozott be a nagyközönség számára. A hazai szereplést követően az installáció az Egyesült Emirátusokban, Abu Dhabiban került kiállításra, először az Abu Dhabi Art Fair-en, majd pedig a Forma1 verseny Abu Dhabi szezonzáró futamán.

Az idei táborról:
Idén a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködésben egy 10 napos alkotótábort szervezünk Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben a magyar, a visegrádi régió és az Egyesült Arab Emirátusok művészeti egyetemeinek hallgatói számára. Az öt országból érkező művészeti hallgatók munkáját Kovách Gergő szobrászművész és egy művésztanár irányítja. Az alkotótábor fő célkitűzése 2017-ben a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, az ökotudatos életmód és a körforgásos gazdaság népszerűsítése lesz. A táborban előállított két lovat illusztráló installáció újrahasznosított alumínium dobozokból jön majd létre.

A hallgatók által készített képzőművészeti installációt a tábort követően Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben, ősszel Budapesten az Art Moments fesztivál keretein belül a Duna-korzón, novemberben az Egyesült Arab Emírségek két vezető nemzetközi művészeti vásárán, az Abu Dhabi Art Fair-en és a Dubai Design Week-en, illetve 2018 februárjában a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben fogjuk bemutatni.

Ifjú titánok pályázat

Kiállítás-lehetőség pályázat a HybridArt Space-ben

 

A Galamb utcai HybridArt Space kiállítási-lehetőség pályázatot hirdet – ezentúl évente kétszer (a tavaszi és az őszi szezon során) bemutatkozási lehetőséget biztosít pályakezdő művészek és művész-csoportok számára.

Az Ifjú titánok open call folyamán egyéni és csoportos művész-portfoliókat várunk.
A pályázók közül kikerülő nyertes alkotó vagy művész-csoport szeptember folyamán egy kiállítás keretében mutatkozhat be a galériában.

A portfoliókat és az egy oldalban összefoglalt kiállítás-terveket illusztrációkkal 2017. szeptember 1-ig (12:00) várjuk, a szerencsés nyertes nevét 2017. szeptember 4-én tesszük közzé Facebook-oldalunkon és honlapunkon.

A pályázat nyertesét a Beke Lászlóval kiegészült Hybridart csapat választja ki.

A nyertes alkotó/csoport kiállítása szeptember 18. és október 1. között valósulhat meg a galériában. A pályázat nyertese anyagi támogatásban nem részesül.

Ki pályázhat?
- 35 év alatti alkotó vagy alkotó-csoport
- az, aki a megadott dátumig elküldi porfolióját és az egy oldalas, illusztrált kiállítás-koncepciót

A pályázati anyagokat a következő e-mail címre várjuk:
r.t.szilagyi@hybridart.hu

VOLT ART csoportos kiállítás és #SOHAVÉGETNEMÉRŐS TÖRTÉNETEK WELLHELLO-RA fotókiállítás

A #SOHAVÉGETNEMÉRŐS – TÖRTÉNETEK WELLHELLO-RA című fotókiállítás a budapesti HYBRIDART SPACE-ben való kiállítást követően 2017. jún. 16. - júl. 16. között Sopronban kerül bemutatásra a VOLT Fesztivál társeseményeként.

Helyszín: Munkácsy-terem, Sopron, Liszt Ferenc u.1

A kiállítás 2017. június 16. és július 16. között minden nap 10-18 h között látogatható.

A Telekom VOLT Fesztivál az elmúlt 25 évben a fő zenei profil mellett mindvégig törekedett arra, hogy a kortárs képzőművészet is teret kapjon vagy a fesztivál területén vagy Sopron reprezentatív kiállítótereiben. Idén a ProKultúra Sopron Munkácsy-termébe mindazokat a képzőművészeket meghívták, akik az elmúlt években már kiállítottak náluk, hogy így is egy összefoglaló képet adhassanak az elmúlt 25 évről.

A kiállító művészek: 

Baba Dada, Bukta Imre, ef Zámbó István, Fehér László, feLugossy László, Győri Márton, Kiss Tibor, Magyarósi Éva, drMáriás, NEM MI VOLTUNK! CREW, Sinkovics Ede, Soós Nóra, Szurcsik József, Töttös Kata, Verebélyi Diána és Wahorn András

A kiállításhoz kapcsolódva Budapest után Sopronban is bemutatásra kerül a #SOHAVÉGETNEMÉRŐS – TÖRTÉNETEK WELLHELLO-RA című fotókiállítás. 2016 végén került a mozikba Tiszeker Dániel rendező és Lévai Balázs producer #SOHAVÉGETNEMÉRŐS – TÖRTÉNETEK WELLHELLO-RA című filmje. A hat rövid jelenetből álló szkeccsfilm forgatókönyvét a Wellhello zenekar dalszövegei inspirálták. Valamennyi rész ugyanazokat az élethelyzeteket járja körül: lányok és fiúk, találkozások, szerelmek, kapcsolatok, szakítások… variációk ugyanarra a témára.

A HYBRIDART-tal közös tárlat a film  hangulataiból válogat Pataki Ádám operatőr képeivel és a Wellhello zenekar dalszövegeiből vett idézetekkel, illetve Takács Attila és Wlcsek András werkfotói révén ízelítőt is ad a forgatás napjaiból.

A kiállítás Telekom VOLT FESZTIVÁL karszalaggal díjmentesen tekinthető meg.

Jegyek: Felnőtt 1000 HUF diák/nyugdíjas: 800 HUF

Trash Art Magyarország 2017

2017-ben a Gödöllői Természetfilm Fesztivállal és a Greeniusszal közösen hirdettük meg első TRASH ART MAGYARORSZÁG pályázatunkat „Egy új kor hajnala: Antropocén – az Ember kora” címen, melyre újrahasznosított hulladékokokból készített művészeti installációkat vártunk. A projekt célja, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet modern korunk hulladékproblémájára, s annak megoldási lehetőségeire. A programra 16 csapat 17 installáció tervvel jelentkezett – ezek megvalósítását számos hulladékgazdálkodó és újrahasznosító vállalkozás támogatta. A szobrok május 26-tól június 10-ig a Gödöllőn, a Kastélyparkban láthatóak, majd pedig Tállyán a Kerekdombfesztiválon, azt követően pedig Kapolcson, a Művészetek Völgye keretében lesznek kiállítva.

Pesti Srácok Hangjai

Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával megvalósuló „Büszkeségpont” a Pesti Srácok és Forradalmárok elfeledett arcaiban rejlik. Szirmay Zsanett nyolc forradalmár portréját dolgozta fel és az egyedi hangvételű installációk révén azt vizsgálta, vajon hogyan hangzik egy arcból kirajzolódó dallam. A forradalmi portrék élettörténeteit kutatva, az alábbi nevekből készítette el portré - és zenei transzformációit:

· Angyal István · Dr. Brusznyai Árpád · Dudás József · Iván-Kovács László · Mansfeld Péter · Pongrátz Gergely · Szabó János · Tóth Ilona ·

Szirmay Zsanett a Soundweaving projekt elvét követve készítette el a Pesti Srácok és Forradalmárok pixelizált portréit, melyek lézervágott acéltáblák formájában jelennek meg. A pixeles arc alkalmas arra, hogy a Soundweaving algoritmusát kövesse, melyben egy egység egy hang a lyukszalagon, tehát dallammá formálható az arc.

A Soundweaving projekt lényege a lyukkártyás zengőfésűs zenelejátszóra átírt, a magyar népi hímzésekből ismert, tradicionális keresztszemes minta és annak hangi leképzése. A lyukszalag jelen esetben a kotta. A hímzések a transzformáció során lézervágott textilekké alakultak, a keresztszemes minták pedig dallammá.  A Soundweaving minden érzékszervre egyszerre hat és interakcióra invitál. A zenei transzformációt Vikukel Dániel zeneszerző, zongorista alakította hangzó arcokká és egy speciális zeneszerkezet a zengőfésűs zenelejátszó szólaltja meg a portrék dallamait.

A lézervágott acéltáblákon elhelyezkedő portrék áttört mintát képeznek, így teret adnak az árnyjátéknak is, megfelelő megvilágítással. Ezáltal plasztikussá formálja a sík fémlemezt, mely hatására megelevenednek, élővé válnak az elfeledett arcok. Az acéltáblákon megjelenő portrék egymás mögött „katonasorban”sorakoznak, utalva a kivégzésre várók megrendítő soraira. Az áttört lyukak perforációi reflektálnak az 1956-os forradalom idején kilyukasztott magyar zászlóra és az épületekben hagyott golyónyomokra.

A nyolc dallamot a látogató szólaltja meg a kézi hajtókar segítségével.

 

Kreatív koncepció: Szirmay Zsanett
Közreműködők: Hybridart, Várkert Bazár, 1956-os Emlékbizottság

Somogyi Éva - grafikusművész, Vikukel Dániel - zeneszerző, zongorista, Twinsbroadcast Kft.(Székely Tibor, Melczer Ádám) - fémlézervágás, Halmy Kund - történész, Erdélyi János - installáció, Fövényi Sándor – látványterv, Erdélyi János - installáció

Helyszín: Várkert Bazár, Neoreneszánsz kert

A kiállítás szeptember 30-ig ingyenesen megtekinthető, minden nap 6 és éjfél között.

Szobrok Új Ruhája - Design séta a belvárosban

A fővárossal közösen szervezett projektben, a hazai divat legjelentősebb tervezőinek kollekcióját láthatjuk viszont budapesti belvárosi szobrokon. A különleges, élményalapú szolgáltatással Budapestet más, és izgalmas szemmel nézhetik az érdeklődők, egy hanganyaggal és képekkel kísért túra keretében. A túra, a Pocket Guide városnéző alkalmazásán belül érhető el, a BVA (Budapest Városarculati Nonprofit Kft.) Más Szemmel Budapest nevű csomagján belül, ingyenesen letölthető. Végig járva a sétát, láthatjuk például a Kiskirálylány szobrot a CAKO ruháiban, vagy Szent Hedvig szobrát Konsanszky kollekciójában, a Dunai Szélt Szegedi Katától, az Magyar Tudományos Akadémia terrakotta szobrait a Je Suis Belle-től, homlokzati nőalakokat a Romanitól, divatosan öltöztetett kariatídákat az Elysiantól, a Kutyás lányt a Use unused outfitjében, és Kéthly Anna szobrát kortárs ruhákba öltöztetve, Mojzes Dóra elgondolásában. Az alkalmazás iOS és Androidos platformok egyaránt elérhető. A séta, a helyieknek és turistáknak egyaránt tartogat érdekességeket, a tervezők maguk mesélnek a szoborról, amit felöltöztettek.

 

Bővebben: http://szobrokujruhaja.aleph.hu/hu

Abu Dhabi Art 2016

Idén először a Hybridart is résztvett, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában rendezett nemzetközi művészeti vásáron, az Abu Dhabi Arton. A vásáron két programunk is bemutatkozott. Az egyik a már Budapestet és Pannonhalmát is megjárt hatalmas PET palack dínó szobor, ami az Etihad Modern Art Gallery együttműködésével valósulhatott meg, a másik pedig a Fatima Bint Hazza kultúrális alapítvánnyal közös projektünk, a Zenith Art Illusztrációs pályázat. 

Dubai és Abu Dhabi hallatán nem feltétlenül a design és a képzőművészet szavak ugranának be először, pedig e két város évek óta rengeteget invesztál abba, hogy ebből a szempontból is felkerüljenek a térképre. Dubai a designvilág egyik központjaként szeretné aposztrofálni magát évente megrendezésre kerülő két design vásárával (márciusban és októberben), design hetével és a folyamatosan épülő, 2 négyzetkilométer kiterjedésűre tervezett design negyedével (d3 - Duba Design District), ahova sorra költöznek be a legnagyobb design márkák. Abu Dhabi pedig inkább a képzőművészetet vette célba: pár éven belül itt is nyílik egy Guggenheim Múzeum, illetve kívülről már most is fényárban úszik a hamarosan átadásra kerülő Louvre Abu Dhabi épülete, a párizsi múzeum itteni kihelyezése. Nemzetközi művészeti vásárát, az Abu Dhabi Art-ot 2007-ben rendezték meg először, ahol évről évre egyre rangosabb, a világ minden részéről érkező galériák jelennek meg kiállítóként. Nekünk két emirátusi partnerrel közös programunk mutatkozott be idén: Egy arab mesére magyar grafikusok által készített illusztrációkból összeállított kiállításunk és a fenntarthatóság jegyében fogant PET-palack installációnk, egy 4 méter magas T-rex.

Mindkét programunk igen illusztris helyen került kiállításra: aki csak a vásárra érkezett, ha akarta, ha nem, belebotlott. Az Abu Dhabi uralkodócsalád egyik hercegnője (itt sheikha a hercegnő a seikh pedig a herceg) által alapított Fatima Bint Hazza Cultural Foundation nevű szervezettel közösen megvalósított illusztrációs pályázatunk kiállítása rögtön a bejárat mellé került.

A nyáron indított program lényege az volt, hogy megnézzük, a különféle (vizuális) kultúrából érkező grafikusok miként öntik képekbe egymás meséit. A pályázat magyar fordulója már lezajlott, a magyar jelentkezők az arab Badiha című mesét kapták illusztrálásra (ami tulajdonképpen a mi Hamupipőke történetünk csak pepitában, keleti kulisszákkal). A legjobbnak ítélt 33 kép itthon az Art Market Budapesten már látható volt, most pedig az Abu Dhabi Arton is kiállításra kerültek. A győztesnek választott Gácsi Krisztián nyereménye pedig az volt, hogy személyesen is részt vehetett a rendezvényen, illetve a jövőben együttműködik az Abu Dhabi partner következő kiadványának és a hozzá tartozó applikációnak a megtervezésében.

A másik, itt is bemutatkozó projektünk, a PET-palack dinoszaurusz pedig egyszerűen akkora, hogy nem lehetett nem észrevenni. Négy méteres magasságával már-már egy igazi, életnagyságú T-rex méreteivel dicsekedhet. A szintén Abu Dhabiban működő Etihad Modern Art Galleryvel közös projekt egy 10 napos, Hybrid Art Camp néven meghirdetett alkotótáborral indult augusztusban. A tábornak a Pannonhalmi Bencés Főapátság adott otthont és Vis Vitalis néven palackozott ásványvizével biztosította az installációhoz szükséges 4000 PET üveget. A programban összesen 10, hazai és a Visegrádi országokból, valamint az Emirátusokból érkezett fiatal művész vett részt, a cél pedig az volt, hogy művészeti eszközökkel felhívják a figyelmet a fenntarthatóság és tudatos fogyasztás fontosságára. Ebből született meg a „Circle Of Life” címen futó hatalmas dinoszaurusz, ami először Pannonhalmán, majd szeptemberben az Art Moments fesztiválunk keretében a budapesti Vigadó téren állt, most pedig Abu Dhabiban is debütált.

Art Moments Pécs

Ismét Pécsett az Art Moments!

2016.11.08-án nyílt meg Yiannis Roussakis emirátusi művész Million Street c. fotókiállítása, ami december 9-ig lesz látható az E78-ban.

Budapest után Pécsett is látható az athéni származású, emirátusi fotóművész sorozata. A tárlat egy hagyományos emirátusi esemény, az éves teve szépségverseny és vásár jelenetit örökíti meg. Yiannis Roussakis az elmúlt több mint egy évtized során a világ számos országát megjárta, jelenleg pedig Abu Dhabiban él és alkot. Munkáin keresztül a hétköznapi tárgyak, terek és pillanatok, szürreális természetét igyekszik bemutatni, azt üzenve, hogy személyes valóságunk valójában egyfajta álomszerű állapot. Képeit eddig Londonban, Athénban, Glasgowban, Dubajban és Abu Dhabiban mutatták be. A kiállítás az Abu Dhabi székhelyű Etihad Modern Art Galleryvel együttműködésben valósul meg.


A fotókiállítás mellett Pécsen is bemutatkoznak Cégér pályázatunk döntős címketervei, valamint a Zenith Art illusztrációs pályázat legjobb grafikái.
A Fatima Bint Hazza Alapítvánnyal első alkalommal kiírt illusztrációs pályázatra emirátusi és magyar grafikusok nevezhettek, az Art Market után a Zsolnay Negyedben is megtekinthetők a beérkezett munkák legjobbaiból egy válogatás. 

Cégér pályázatunk viszont több éves hagyománnyal rendelkezik, 2012 óta hirdetjük meg, fiatal tervezőgrafikusok számára. Pécsett pedig az idei év döntős címketervei láthatók. 

I Love Café

Az I LOVE CAFE Budapest egykori és hosszú évtizedek után újra éledő kávéházi kultúráját helyezi középpontba. A századfordulós Budapest a maga 500 kávéházával – Bécshez, Párizshoz, Prágához hasonlóan – a kávéházak fővárosának számított. A századelő kávéházai nem a kávéról szóltak. A „kávéházazás” életforma volt, a kávéház pedig igazi közösségformáló, alkotó és szellemi, társadalmi, politikai, üzleti vagy éppen művészeti központ.

Az Art Moments Fesztivál programsorozat keretében, 19 népszerű budapesti kávézó bevonásával indult az I Love Café. Az Akcióban mindegyik résztvevő kávézó 1000 darab kávéscsészét és bögréket ábrázoló papírkorongot kapott, amelyekre a látogatók szabadon rajzolhatnak vagy írhatnak olyan idézetet, gondolatot, ami a kávézás, illetve a kávéház látogatás élményét jelenti számukra. Az akció november végéig tart, ezt követően pedig valamennyi helyszín „kávéscsészéi” egy közös installációban lesznek láthatóak Budapesten. 

TELEPCafe PazarKávétársaságCsendes LétteremCafé Analóg,Massolit Books & CaféMantra Specialty Coffee MinibarKelet Kávézó és GalériafeketeBriósHadikSzatyor Bár és GalériaZoska Reggeliző KávézóCoffice BudapestSpinoza Café, Kino KávézóEiffel Bistro & BarRojt és Bojt kávéskuckóTamp&pull Váci Út.

Hybridart az Art Market Budapesten

Az Art Market Budapesten mutatkozott be idén először, a Zenith Art Illusztrációs pályázat, amit a Fatima Binnt Hazza abu dhabi székhelyű kulturális alapítvánnyal közösen indítottunk. A páláyzatra magyar és emirátusi grafikus művészek nevezhettek egy illusztrációval. A magyar alkotóknak egy, az alaptívány által megadott arab mesére kellett illusztrációt készíteni, az emirátusi művészeknek pedig egy magyar népmesére. A pályázat nyereménye a magyar győztesnek egy abu dhabi utazás, az Abu Dhabi Art Fairre, az emirátusi győztes pedig Budapestre látogathat.

Az Art Marketen a magyar alkotóktól érkezett pályázatok válogatása volt látható. A győztes pedig Gácsi Krisztián.      

Soundweaving - Middle East Edition

Szirmay Zsanett textiltervezőnek Vikukel Dániellel közös projektje a Magyar Intézetek jóvoltából Európában már több országban is sikerrel bemutatkozott. Dubaiban egy új, közel-keleti motívumvilágból építkező, továbbfejlesztett változata került kiállításra a Hybridart és a MOME közös fejlesztésében. A koncepció lényege, hogy rámutasson a különböző, egymástól távol élő kultúrák esetleges hasonlóságaira, a tradicionális iparművészet és a zene segítségével egy közös, mindenki számár értelmezhető nyelvet teremtsen, miközben játszik a hagyományos és korszerű technikák adta lehetőségekkel. A kiállítás által felvetett kérdések – miként élhetnek tovább a hagyományok a mai digitális világunkban; az egyre globalizálódó világban mi az, ami a sajátunk, ami fogódzót jelenthet saját identitásunk meghatározásában stb. – mind olyanok, amik különösen aktuálisak a közel-keleti térségben, ráadásul egy olyan médium segítségével szólalnak meg, ami kultúrájuk egyik lényegi pontja: a zene.

A „Soundweaving – Middle East Edition” projekt megvalósításának közel-keleti együttműködő partnere az Emirátusok fővárosában, Abu Dhabiban működő Fatima Bint Mohammed Bin Zayed Initiative (FBMI) volt, akik az arab verzió kidolgozásához szükséges motívumkincset biztosították.


Dubai és Abu Dhabi után a kiállítás most először lesz látható Budapest, az Art Moments kulturális programsorozat keretében október 13. és 23. között a MÜPA-ban.

Entrée 2016 - Diplomakiállítás

Az elmúlt évekhez hasonlóan az Art Moments idén is egy válogatás kiállítás keretében ad ízelítőt a hazai művészeti egyetemeken frissen végzett hallgatók munkáiból. 2016-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete és a Kaposvári Egyetem Művészeti Kara mutatkozik be. A kiállítás a Várkert Bazárban október 11-25 között látható.

Cégér eredményhirdetés 2016

Az idei eredményhirdetésre a SPAR partnertalálkozói vacsoráján került sor.
A döntőbe jutott tervezők közül Prell Norbert, Csility Tamás, Koroknai Kira és Hidvégi Anna címketervei valósultak meg, és kerültek a polcokra.

A fődíjat Prell Norbert nyerte, a köznöségdíjat pedig Kornoknai Kira és Hidvégi Anna vihette haza.

Gratulálunk a győzteseknek!

Art Moments 2016

2016. szeptember 13-án, a Budapest Projekt Galériában tartott sajtótájékoztatónkon ismertettük az idei Art Moments programjait.  

2016-ban immár 9. alkalommal rendezzük meg az Art Moments néven művészeti programsorozatunkat azzal a céllal, hogy a klasszikus kiállítóterekből kilépve minél több ember számára tegyük elérhetővé, érthetővé és szerethetővé a kortárs képzőművészetet. A kezdetek óta a rendezvény jellege és összetétele is sokat változott, de lényege ugyanaz maradt: a mindennapok részévé tenni a művészetet, rámutatni arra, mennyiféle módon van jelen és határozza meg életünket, csak észre kell vennünk.


Az idei Art Moment programjai:

• Circle of Life köztéri installáció • COLORS Magazin kiállítás • Cégér – Jó bornak tervezz címkét! kiállítás • I ♥ Coffee • Szobrok új ruhája • Én mesém, te meséd, mi mesénk.. • Soundweaving Middle East Edition • Best of Diploma kiállítás • Zenith Art Exchange kiállítások • Emlékek bőröndjei installáció

ZENITH ART ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT

Én mesém, te meséd, mi mesénk…

ZENITH ART ILLUSZTRÁCIÓS PÁLYÁZAT

 

A meséket mindenki szereti – vagy legalábbis életének egy bizonyos szakaszában nagyon szerette és megvolt a saját kedvence: kinek az egymás eszén túljáró állatos, kinek a világot bejáró, szörnyeket legyőző, királyságot elnyerő legkisebb fiús vagy éppen a fehér lovon hercegre váró királylányos. A mesék minden egyes kultúra alapvető részét képezik. Felkészítenek az élet kihívásaira, megtanítanak a nagy igazságokra és igyekeznek megnyugtatni arról, hogy bármi történjék is, a világban azért rend van. Minden népnek megvannak a saját történetei, és bár a motívumok, szereplők különbözőek, a mondanivaló, a mese célja ugyanaz: felkészíteni az életben előforduló „megpróbáltatásokra”, továbbadni a régiek bölcsességét.

A különféle kultúrájú népek meséit véve alapul, a Hybridart Management az idei évben egy új pályázatot indít Zenith Art Exchange programjának keretében. A Zenith Art Illusztrációs Pályázat célja az egymástól sok tekintetben nagyon különböző vizuális kultúrából származó illusztrátorok számára közös platformot teremteni a klasszikus népmeséken keresztül, megnézni, miként öntik képekbe egymás, sokszor a sajátjuktól nagyon is idegen szimbólumokkal, motívumokkal operáló meséit.

Az első évben a nemzetközi alkotói pályázat az Abu Dhabi uralkodócsalád által alapított Fatima Bint Hazza Cultural Foundationnel együttműködésben valósul meg. Az alapítvány évek óta fontos szereplője és támogatója a gyermekirodalom terjesztésének és a könyvkiadásnak az Egyesült Arab Emirátusokban. A közösen kiírt alkotói pályázat a hazai és az emirátusi grafikusokat szólítja meg, arra ösztönözve őket, hogy illusztrációt készítsenek egy adott, a másik ország kultúrájára jellemző népmeséhez. Az emirátusi művészek magyar, a hazai illusztrátorok arab mesére dolgoznak. A nyílt pályázatra érkezett alkotások legjobbjai Magyarországon az Art Market Budapest művészeti vásáron mutatkoznak be (2016. október 13-16.), novemberben pedig az Emirátusokban, az Abu Dhabi Art Fairen. A hazai és emirátusi zsűri által kiválasztott egy arab és egy magyar nyertes meghívást kap és egy utazás keretében részt vehet a nemzetközi bemutatókon, illetve lehetősége nyílik együttműködni az Alapítvány jövőbeni kiadványainak tervezésében.

 

NEVEZÉS FELTÉTELEI:

-          a pályázók a megadott arab meséhez készült, 1 db illusztrációval nevezhetnek (a mese letöltéséhez kattints ide)

-          a nevezés díjtalan

-          a pályamunkákat 30x20 cm, vagy 20x30 cm-es méretben (CMYK, 300 dpi, JPG formátumban), az info@hybridart.hu címre várjuk

-          beküldési határidő: 2016. szeptember 25. éjfél

 

DÍJAZÁS:

A leadott munkák közül egy nemzetközi zsűri választja ki azt a 10 magyar és 10 emirátusi döntőst, akinek munkái az októberi Art Market Budapesten kerülnek kiállításra. Ezt követően a program a novemberi Abu Dhabi Art Fair-en is bemutatkozik. A magyar győztes nyereménye egy 4 napos utazás teljes ellátással az Abu Dhabi Art Fair megnyitójára, illetve a jövőbeni együttműködés lehetősége az alapítvány gyerekkönyv kiadó részlegével.

Hybrid Art Camp - Pannonhalma - Circle of Life

2016. augusztus 1-től 10-ig Pannonhalmán, első alkalommal került megrendezésre a Hybridart Management által szervezett nemzetközi alkotótábor a Hybrid Art Camp, mely idén a Circle of Life tematikára épült. Nemzetközi művészek együttműködésében jött létre a közel 4 méter magas, 4000 PET palackból álló dinoszaurusz szobor, mely a Pannonhalmi Főapátság, a Vis Vitalis ásványvíz, a budapesti Hybridart Management és az abu dhabi székhelyű Etihad Modern Art Gallery kooperációjaként valósult meg. Az eseményt az Equilor Befektetési Zrt és a Henkel Magyarország Kft támogatta,szakmai partnerünk a Budapest Water Summit konferencia. 

A hatalmas méretű kültéri installáció magyar, szlovák, lengyel, cseh és emirátusi művészeti egyetemek végzett, és jelenlegi hallgatói közreműködésével valósult meg, a projektet Kovách Gergő és Szász György szobrászművészek vezették.

A szobor a környezettudatosság jegyében készült. A PET palack az újrahasznosítás jelképe, mert a csomagolási hulladékok jelentős részét műanyag palackok adják, világszerte nagy hangsúlyt fektetnek a szelektív gyűjtésre. A hatalmas dinoszaurusz egyik lábával egy Vis Vitalisos palackra tapos, utalva ezzel a PET palackok elsődleges kezelésére, az üres flakon összepréselésve hatékonyan gyűjthető. Egy PET palack lebomlása a természetben a legfrissebb kutatások szerint 450 évbe telik. Az abu dhabi galéria partnerünk sokat foglalkozik az őstörténet kutatással, gyűjteményükben szerepel egy eredeti dinoszaurusz csontváz is, amely többezer éves, és még mindig szinte ép, felismerhető. A közös koncepció alapján a PET palackok és a dinoszauruszok fennmaradását szerettük volna kontrasztba állítani.

A munka 10 napig folyt a Pannonhalmi Főapátság arborétumában található levendula feldolgozóban. 

A szobor 3 hétig Pannonhalmán lesz látható, majd Budapesten a Bazilika előtt és a Hősök terén találkozhatnak vele az érdeklődők. Novemberben Abu Dhabiba az Abu Dhabi Art Fairen és a Forma 1 zárófutamán a Yas Marina Circuit-en mutatkozik be.

Design vásár Kapolcson, a Művészetek Völgyében

Idén újra, a Design Terminállal együttműködve szerveztünk design vásárt, a Művészetek Völgyében, ahol 40 hazai tervező munkáival találkozhatott a kapolcsi közönség. A termékek között kicsik és nagyok egyaránt találhattak maguknak valót. 

Tibor Kálmán - COLORS emlékkiállítás

Az ide Art Moments Fesztivál programjai között újra helyet kap a COLORS Magazin címlap gyűjteményének kiállítása. 

A COLORS, Nyugat-Európában és az USA-ban is jól ismert magazin, a Benetton márka saját kiadványa. A magazin tematikájában, a világból összegyűjtött fotókon keresztül igyekezett aktuális, és marginális témákat körüljárni. A címlapokra provokatív, társadalmi problémákat boncolgató jelenetek kerültek.

A lap vizuális megjelenését 1991-1996 között Tibor Kálmán határozta meg, aki grafikusi és tipográfusi munkásságával designtörténeti forradalmat vitt véghez. A 100 plakátból álló kiállítás tisztelgés az 1999-ben elhunyt grafikus életműve előtt.

Kedvenc idézetünk Tibor Kálmántól:

"Találjátok meg a repedéseket a falban. Van néhány – nagyon kevés – holdkóros vállalkozó, aki meg fogja érteni, hogy a kultúra és a dizájn nem a vastagabb pénztárcáról, hanem a jövő kitalálásáról szól. Ők meg fogják érteni, hogy a gazdagság eszköz, nem cél. Ha más körülmények közé kerülnek, ők is olyanok lehettek volna, mint ti: kreatív holdkórosok. Higgyetek nekem, itt élnek közöttünk, és ha rájuk találtok, bánjatok velük jól, a pénzüket meg használjátok arra, hogy megváltoztassátok a világot.”

Cégér 2016 - Bortréning

Június 15-én, a döntőbe jutott grafikusoknak szervezett bortréninggel elindult az idei Cégér második fordulója. A tervezőknek a SPAR válogatásban szeptembertől megjelenő Szöllősi Pince - Misi cuvée (fehér), Dúzsi - Merlot rozé és Gere Zsolt - Cabernet franc – merlot cuvée (vörös) boroknak kell új címkét készíteniük.

A tréningen Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője köszöntötte a döntőbe jutott tervezőket és röviden beszélt az idei projektről, majd Elek Ágnes, a SPAR borbeszerzője beszélt a SPAR Válogatás borokról, „stratégiájukról”, marketing szempontokról, majd a hazai borvidékeket, borfajtákat Fejes Botond, a Bortársaságtól ismertette meg a tervezőkkel. Zárásképpen pedig Ipacs Géza, grafikus, designer beszélt a borcímketervezés fortélyairól.

 

Magyar Hetek Abu Dhabiban

A magyar kulturális örökség és a kortárs magyar művészet válogatott képviselőit ismerhették meg 2016. március 5-ig a látogatók, a “Made in Hungary” elnevezésű rendezvénysorozaton, a Magyar Nemzeti Kereskedőház dubai irodája és a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében. Ezzel Magyarország először mutatkozott be ilyen jelentős rendezvényen a térségben.

A Magyarországról szóló kéthetes rendezvénysorozatnak az Abu Dhabi központjában lévő Etihad Modern Művészetek Galériája ad otthont, ahol kiállítás keretében híres magyar találmányokat tekinthetnek meg a látogatók, megkóstolhatják a magyar konyha specialitásait, és megismerkedhetnek a kortárs magyar művészettel. Az eseményen többek között bemutatkozott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem  Művészeti Kara. A Hybridart Management szervezte a magyar művészeti egyetemek hallgatóinak munkáiból összeállított kiállítást.

A  rendezvény Őexc. Osama Naffa nagykövet úr  támogatásával és a Magyar Nemzeti Kereskedőház együttműködésével jött létre.  A két hétig tartó kiállítást a nagykövet és Dr. Horváth Viktória Kiemelt Külgazdasági Kapcsolatokért Felelős nagykövet nyitotta meg 2016. február 20-án.

Ellentétek összeolvadása - Kuvaiti fotográfusok kiállítása

A művészet, akárcsak a szépség, egyéntől függ. Bár a művészet körülvesz minket, mindannyian máshol találunk rá. A Várkert Bazárban ontóber 15. és 31. között látogatható "Ellentétek összeolvadása" című kiállítás arra ösztönzi a nézőt, hogy tehetséges kuvaiti fotográfusok lencséjén keresztül találjon rá a művészetre. A kiállító művészek: Abdulaziz Al Shemali, Ali Al Zaidi, Majed Al Za'abi, Sara Al Sayegh, és Yousef Al Qallaf.

A Nawar N. Al-Kazemi kurátor által összeállított "Ellentétek összeolvadása" arra mutat rá, hogyan értelmezik a kiválasztott fotósok a művészet fogalmát. Al Shemali, a természet legapróbb részleteiben találja meg, Ali Zaidi kultúrák különbözőségében, Al Zaabi az állatvilág tanulmányozása során, Al Sayegh a víz és a homok formáinak változásában, Al Qallaf pedig a fényreflexiókban. Bár a művészet fogalma nem feltétlenül kötődik a szépséghez, a róla alkotott közös ideáinkban mégis rálelhetünk.

 

Kép: Sarah Al-Sayegh – Ítéletnap

Art Moments - Art Around Us

A művészet a mindennapjaink része, ha néha meg is feledkezünk róla. Az Art Moments idei „art around us” tematikája éppen erre szeretné felhívni a figyelmet: rámutatni a körülöttünk lévő értékekre, illetve elsőre tán szokatlan helyeket is megtölteni művészeti tartalommal.

A Fővárosi Önkormányzat „Iskolakapun kívüli programjához” kapcsolódva négy osztálynyi budapesti középiskolás a város két különböző pontján hozott létre egy-egy izgalmas kültéri projektet és új ruhába öltöztette a Millenáris Park fáit, illetve egy nagyszabású, irodalmi témájú akció keretében idézetekkel borították be az Anker köz aszfaltját Boros Mátyás képzőművész vezetésével.