AJÁNDÉK TERMINÁL // BUDAPEST COLLECTION PÁLYÁZAT
AJÁNDÉK TERMINÁL // BUDAPEST COLLECTION PÁLYÁZAT

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019 decemberében az Allee-ban újra megrendezésre kerül az Ajándék Terminál, ahol idén a magyar design termékek kínálatát Budapest tematikájú kollekcióval bővítjük.

 

Ha Téged is inspirál a város, amiben élsz és otthon vagy a tárgyalkotásban, jelentkezz a BUDAPEST COLLECTION pályázatra október 6-ig.

 

AZ AJÁNDÉK TERMINÁL //

Az Ajándék Terminál karácsonyi vásárt 2011-ben a Design Terminál indította útjára, azzal a céllal, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a hazai tervezők számára. A pop-up vásárt 2018-tól a Hybridart Management önállóan szervezi. Az Ajándék Terminál pop-up üzletében vásárlók kizárólag hazai tervezők termékeivel találkozhatnak, és minden vásárlás egy kisvállalkozás fejlődését segíti.

 

2018 decemberében második alkalommal közel 1.300 négyzetméteren találkozhatott a közönség az Allee bevásárlóközpont földszintjén a magyar design remekeivel. Közel 140 hazai tervező termékei között válogathattak azok, akik valami igazán különlegeset szerettek volna a karácsonyfa alá csempészni: divatkiegészítők, ékszerek, papírtermékek, gyerekeknek szánt termékek, bútorok, kerámia és lakberendezési tárgyak népesítették be az Ajándék Terminál polcait DECEMBER 1-30. között.

 

A BUDAPEST COLLECTION //

2019. DECEMBER 1-30. között az Allee Bevásárló központban újra megrendezésre kerül az Ajándék Terminál designvásár. Idén Budapest Főváros Önkormányzatával történő együttműködés keretében a magyar design termékek kínálatát Budapest inspirálta kollekcióval bővítenénk. A hazai tervezők számára a Hybrid Art Management Kft. (a továbbiakban Kiíró) által kiírt design pályázati felhívásra érkezett tervek közül, egy szakmai zsűri döntése alapján kiválasztanánk azokat a designtárgyakat, melyek az Ajándék Terminál Budapest standjának polcaira kerülnek. Az Ajándék Terminal vásáron a Budapest Collection egyedi installáción jelenik meg.

 

Mottónk: „Veled együtt hiszünk a magyar design hozzáadott értékében.”

 

A DESIGN ELEM ÖTLETEK //

 • kulturális értékek
 • történelmi események, alakok
 • építészeti alkotások
 • emberek, karakterek

 

TERMÉKKATEGÓRIÁK //

 • divat
 • tárgytervezés
 • ékszertervezés
 • bútortervezés

 

Jelentkezz, és legyél te a hét tervező egyike, akik megalkotják a Budapest Collection-t!

 

PÁLYÁZAT //

Ez egy nyílt pályázat hazai tervezők, designerek, iparművészek számára, akik Budapest inspirálta designtárgyak tervezésére jelentkeznek. A pályázaton 7 nyertes pályaművet fog a hattagú zsűri kiválasztani.

A nyertesek a következő jutalomban és előnyökben részesülnek:

 • 100.000 Ft sikerdíj
 • megjelenés és értékesítés az idei Ajándék Terminálon
 • kiemelt kommunikáció: a helyszínen és a saját social media felületeinken
 • egy speciális display-en állítjuk ki a termékeiket.

 

JELENTKEZÉS //

Pályázni lehet látványtervvel, amennyiben tervező vállalja, hogy terméke megfelelő darabszámban legyártásra kerül 2019. NOVEMBER 24-ig.

 

Minden olyan tervező pályázhat

 • aki kijelenti, hogy a termék a sajátja, saját márkanév alatt került forgalomba,
 • aki megfelelő árukészletet tud biztosítani az adott termékből az Ajándék Terminál idejére,
 • aki számlaképes.

 

A jelentkezés feltétele a pályázati anyag pontos összeállítása és tartalmát tekintve hiánytalan és időben történő leadása.

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ //

2019. október 6.

 

A pályázatra való jelentkezés díjtalan.

A pályázatokat az info@hybridart.hu email címre várjuk.

 

Kérdés esetén a pályázó a Hybridart Management munkatársához, Pócsi Rékához fordulhat, akit r.pocsi@hybridart.hu email címen érhet el.

 

ELBÍRÁLÁS //

A beküldési határidő lezárultát követően, 2019. október 9. napjáig, a Kiíró által felkért szakmai zsűri kiválasztja a 7 legjobbnak tartott pályázatot.

 

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS TOVÁBBI FONTOS DÁTUMOK //

2019. OKTÓBER 15.

A 7 pályázót a Kiíró e-mailben értesíti.

 

A kiválasztott pályamunkák gyártása: 2019. OKTÓBER 16. – 2019. NOVEMBER 24.

Az elkészült designtárgyak leltárba vétele: 2019. NOVEMBER 25.

Az elkészült designtárgyak kihelyezése: 2019. NOVEMBER 26. – 2019. NOVEMBER 29.

 

HELYSZÍNI JELENLÉT //

A Hybrid Art Management Kft. vállalja, hogy a kiválasztott 7 pályázóval szerződést köt és értékesítési pontot hoz létre az Ajándék Terminál ideje alatt, 2019. december 1-30. között, ahol design vásár keretében a Budapest Collection termékeit értékesíti. Az értékesítésből származó bevétel a Budapest Collection designereket illeti. Az értékesítés részleteiről a kiválasztott 7 pályázót a Hybrid Art Management Kft. tájékoztatja. A Budapest Collection termékei 2019. November 26-tól megtekinthetőek az Ajándék Terminál honlapján és Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/ajandekterminal/) valamint a Kiíró honlapján (www.hybridart.hu/esemenyek/aktualis) és Facebook oldalán (www.facebook.com/hybridart).

 

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK //

 • A pályázaton való részvétel díjmentes. A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzését és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott anyag (pályázó neve, terméke, márkaneve, a termék eladási ára és a termékről készült fotók) nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázó pályázatának elküldésével felelősséget vállal azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését.
 • A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, továbbá a pályázó köteles a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.
 • A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat, és ítélje oda a meghirdetett Budapest Collection design díjakat.
 • A bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.
 • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt, illetve amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett pályázatok színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
 • A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázatra beadott dokumentációs anyagokat a Kiíró további térítés nélkül, költségmentesen használhatja.
 • A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.
 • A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.
 • A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Kiírója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

 

A PÁLYÁZÓK TISZTÁBAN VANNAK VELE ÉS ELISMERIK, HOGY //

 • A nyertes pályázat kiválasztásával kapcsolatos végső döntés meghozatalára a Kiíró által felkért szakmai zsűri jogosult.
 • A pályázatok elkészítése és benyújtása nem kötelezi a Kiírót egyetlen pályázat elfogadására sem.
 • Jelen pályázati felhívás a Kiíróra vonatkozóan bizalmas információkat tartalmaz, ezért sem egészben, sem részben nem sokszorosítható. A pályázati felhívás közzététele, vagy az abban meghatározott egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása a pályázó kizárását vonja maga után.
 • A Kiíró nem tesz a jelen pályázati felhívásban foglalt információ teljességére, illetve pontosságára vonatkozó semminemű nyilatkozatot.
 • A pályázat elkészítésével, a Kiíró részére való eljuttatásával és a Kiíróval folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi költség és kiadás a pályázókat terheli. A Kiíró semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a pályázóknak a pályázat során felmerülő költségei megtérítéséért.
 • A pályázók sem a Kiíró, sem annak együttműködő partnerei egyetlen alkalmazottjának vagy képviselőjének sem ajánlhatnak, vagy adhatnak át semminemű ellenszolgáltatást, ösztönző vagy jutalmazó céllal, hogy bármilyen lépést tegyenek, illetve tartózkodjanak bármilyen lépés megtételétől, amely a jelen pályázati felhívás elbírálását befolyásolhatná.

 

Fotó: Fortepan