ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

21/12/2020 - 31/01/2021

Felhívás képző- és iparművészek részére

Engedd szabadjára a fantáziádat, az Allee most teret ad a kreativitásodnak! 

Hallgató vagy valamely művészeti felsőoktatási intézményben, vagy már le is diplomáztál? 

Szeretnéd megmutatni, hogy mit tudsz? Engedd ki a hangodat, kiabáld tele észbontó vizuális tartalommal az Allee új Staccato felületeit. 

Az Allee keresi azokat a tehetségeket, akik megálmodják a 3 új függesztett installációjuk felületeinek látványos grafikáit! Az installációk alumínium lemezek hálójából összeállított szerkezetként a bejárati aula és a Food Court területén, a térbe függesztve kápráztatják el a bevásárlóközpont látogatóit.

Amit várunk tőled:  

Ismert magyar képzőművészek, zenészek vagy formatervezők nosztalgikus hangulatot árasztó műveit öntsd modern, formabontó köntösbe, és adj hozzá ízlés szerint a saját stílusodból! Fontos, hogy az elkészült alkotások teljes mértékben a Te látásmódodat tükrözzék, csak hangulatában, vagy motívum-szintű utalásokon keresztül idézzenek meg művészettörténeti előképeket. Hogy harmonikusan illeszkedjenek környezetükbe, fókuszáljon az első két térelem a gasztronómiára, a harmadik pedig helyezze a vásárlás élményét a középpontba. A pályaművek a társasági életre, az örömre, boldogságra utaljanak!

Koncepciódat, vizuális ötleteidet és a pályázathoz készített grafikáidat egy PDF prezentációba összefűzve mutasd be.
A pályamunkádat ezen a linken tudod beadni: https://docs.google.com/forms/d/14r4vHeKqTkj-eWsw0uUj2vh1eVsUd6bRwirSAiNvqMo/edit?fbclid=IwAR3CvG849fu6YqDRAFuv8ai-8k1X_t_111wIZ2B2f2odlJX7cG-aRiqui7k

A pályázat leadási határideje 2021. Január 31. éjfél

A pályázat témája: 

– 6 különböző grafikai felület tervezése (a 3db függesztett installáció külső és belső oldalára)

– A felületek 12x12 cm-es alumínium lapok hálójából állnak össze

– A Staccatok méretei:
Staccato A: szélesség: 9,2 méter hosszúság: 6,2 méter magasság: 2,52 méter
Staccato B: szélesség: 6,15 méter hosszúság: 4,1 méter magasság: 3 méter
Staccato C: szélesség: 4,1 méter hosszúság: 4,1 méter magasság: 4,44 méter
További információ a Staccatók méreteivel és elhelyezkedésével kapcsolatban a következő linken elérhető: https://bit.ly/358skYC

A pályázat feltételei:

– Hallgatói státusszal rendelkező vagy diplomás képző- és iparművészek 

- A benyújtott pályaművek nem sértenek szerzői jogokat

– A nyertes pályamunkáinak teljes felhasználási jogát biztosítja az Allee számára

 

A pályamunkákat 2021. január 31. után kreatív szakmai zsűri bírálja el. 

 

 Díjazás:

– 1. helyezett / 700.000 Ft

– 2. helyezett / 200.000 Ft

– 3. helyezett / 100.000 Ft

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK//

• A pályázaton való részvétel díjmentes. A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzését és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott anyag (pályázó neve, látványterve) nyilvánosságra hozatalához.

• A pályázó pályázatának elküldésével felelősséget vállal azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését.

• A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, továbbá a pályázó köteles a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.

• A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat.

• A bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.

• A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs.A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt, illetve amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett pályázatok színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

• A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához.

• A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázatra beadott dokumentációs anyagokat a Kiíró további térítés nélkül, költségmentesen használhatja.

• A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

• A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.

• A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Kiírója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

A PÁLYÁZÓK TISZTÁBAN VANNAK VELE ÉS ELISMERIK, HOGY //

• A nyertes pályázat kiválasztásával kapcsolatos végső döntés meghozatalára a Kiíró által felkért szakmai zsűri jogosult.

• A pályázatok elkészítése és benyújtása nem kötelezi a Kiírót egyetlen pályázat elfogadására sem.

• Jelen pályázati felhívás a Kiíróra vonatkozóan bizalmas információkat tartalmaz, ezért sem egészben, sem részben nem sokszorosítható. A pályázati felhívás közzététele, vagy az abban meghatározott egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása a pályázó kizárását vonja maga után.

• A Kiíró nem tesz a jelen pályázati felhívásban foglalt információ teljességére, illetve pontosságára vonatkozó semminemű nyilatkozatot.

• A pályázat elkészítésével, a Kiíró részére való eljuttatásával és a Kiíróval folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi költség és kiadás a pályázókat terheli. A Kiíró semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a pályázóknak a pályázat során felmerülő költségei megtérítéséért.

• A pályázók sem a Kiíró, sem annak együttműködő partnerei egyetlen alkalmazottjának vagy képviselőjének sem ajánlhatnak, vagy adhatnak át semminemű ellenszolgáltatást, ösztönző vagy jutalmazó céllal, hogy bármilyen lépést tegyenek, illetve tartózkodjanak bármilyen lépés megtételétől, amely a jelen pályázati felhívás elbírálását befolyásolhatná.

------------------------
Open call for fine and applied artists

Unleash your imagination, Allee now gives room to your creativity!

Are you a student at an art university or have you already graduated?

Want to show what you know? Let out your voice, transform space with mind-blowing visual content of Allee’s new Staccato surfaces.

Allee is looking for talents to create spectacular graphics on the surfaces of their 3 new hanging installations! The installations, as a structure made of aluminum sheet mesh, will dazzle Meet & Eat visitors on the upper levels and shoppers on the lower levels, suspended in the entrance space.

What we expect from you:

Remix the nostalgic works of well-known Hungarian artists, musicians or designers with your own unique style, creating a modern, brand-new artwork! It is important that the completed works fully reflect your vision, only evoke previous famous artworks mood-wise or through motif-level references. To fit harmoniously into their environment, the first two space elements should focus on gastronomy, while the third should emphasize the shopping experience. The work should refer to socializing,  joy and happiness.

Present your concept, visual ideas and graphics for the application in a PDF presentation.

 

The application deadline is January 31, 2021 , 24:00 CET

What we are looking for:

- Design of graphic surfaces for the external and internal surfaces of 3 suspended installations

- The surfaces are made of 12x12 cm aluminum sheets

 

Conditions of the application:

- Students of art and design universities

- Artist and designers with a degree

- The submitted artworks do not violate any copyright

- Applicants have to provide unrestricted access to their works in collaboration with Allee

Entries will be judged by a creative professional jury after 31 January.

  Remuneration:

- 1st place / 700,000 HUF

- 2nd place / 200,000 HUF

- 3rd place / 100,000 HUF

Facebook
Instagram
Copyright 2023 Hybridart