ETELE PLAZA POP-UP GALLERY

03/11/2022 - 16/11/2022

// ENGLISH BELOW //

Időpont: 2022. november 3-16. között

Nyitvatartás: hétfő - vasárnap: 12:00 - 19:00

Helyszín: Etele Plaza 2. emelet 

A kiállítás kurátora: dr. Bacsek Júlia, művészettörténész

A természet pulzál, cirkulál és kommunikál. A természettel együtt élünk és lélegzünk.

Az Etele Plaza és a Hybridart Management a városiasodás és a természet összhangját eleveníti meg Újbuda legmodernebb bevásárlóközpontjában kortárs és fenntartható művészek segítségével a környezettudatosság és fenntarthatóság jegyében.

A képzőművészeti élet hagyományos színtereinek - galériák, kiállítóterek, múzeumok, műtermek és vásárok - sajátos atmoszférája a művészeti közegben kevésbé jártas befogadók számára sokszor nehezen értelmezhető. A bevásárlóközpontban életre hívott művészeti kezdeményezés azonban arra tesz kísérletet, hogy közelebb vigye a kultúrát, művészetet a mindennapok világához.

A pláza galéria terében szereplő művészeknek nem titkolt szándéka az esztétikai élmény- és örömszerzés mellett az értékközvetítés, érzékenyítés, gondolatébresztés és érvényes párbeszédek kezdeményezése. Hisszük, hogy a globális fenntarthatóság kérdése világszinten nem csak gazdasági és környezetvédelmi, hanem kulturális probléma is egyben. 

Fontosnak tarjuk, hogy a művészet egyfajta katalizátora legyen olyan kezdeményezéseknek, melyek közvetve vagy közvetlenül progresszív tartalmi vagy formai megoldásokkal járulnak hozzá a fenntartható művészet bemutatásához, megvitatásához és közvetítéséhez.

Kiállító művészek: Esse Bánki Ákos, Szirmai Nóra, Weiler Péter, Lonovics Zoltán, Barakonyi Zsombor, László Kiss Dezső, Darab Dénes, Labrosse Dániel, Antal Tamás, Selyebi Dániel, Mészáros László, Makra Zoltán, Tomasz Piars, Horváth Lóczi Judit, Mayer Éva, Osgyányi Sára, Mindák Gergely, Üveges Mónika, Herbert Anikó, Sina (Szilágyi Imola Nelli), Németh Emese (Meska), Nagy Ágnes, Szilágyi Csilla, Sz. Kovács Ildikó, Alicja Wróblewska

A kiállítás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásával jön létre. 

—-----------

Date: 3-16 November 2022

Opening hours: Monday - Sunday: 12:00 - 19:00

Venue: Etele Plaza 2nd floor 

Exhibition curated by Dr. Júlia Bacsek, art historian.

Nature pulsates, circulates and communicates. We live and breathe with nature.

Etele Plaza and Hybridart Management are bringing urbanism and nature to life in the most modern shopping centre in Újbuda with the help of contemporary and sustainable artists in the spirit of environmental awareness and sustainability.

The specific atmosphere of traditional art venues - galleries, exhibition spaces, museums, studios and fairs - is often difficult to understand for those less familiar with the art world. But the art initiative in the shopping centre is an attempt to bring culture and art closer to the everyday world.

The artists in the mall's gallery space have no secret intention of communicating values, sensitising, stimulating thought and initiating valid dialogues, in addition to providing aesthetic experience and pleasure. We believe that the issue of global sustainability is not only an economic and environmental issue, but also a cultural one. 

We believe that it is important for art to be a catalyst for initiatives that directly or indirectly contribute to the presentation, discussion and communication of sustainable art through progressive content or form.

Exhibiting artists: Ákos Esse Bánki, Nóra Szirmai, Péter Weiler, Zoltán Lonovics, Zsombor Barakonyi, Dezső László Kiss, Dénes Darab, Dániel Labrosse, Tamás Antal, Dániel Selyebi, László Mészáros, Zoltán Makra, Tomasz Piars, Judit Horváth Lóczi, Éva Mayer, Sára Osgyányi, Gergely Mindák, Mónika Üveges, Anikó Herbert, Sina (Szilágyi Imola Nelli), Emese Németh (Meska), Ágnes Nagy, Csilla Szilágyi,Ildikó Sz. Kovács, Alicja Wróblewska

Facebook
Instagram
Copyright 2023 Hybridart