Makra Zoltán - //_series__

30/09/2022 - 12/10/2022

//_series__

Makra Zoltán jelen kiállításán újraértelmezi a 20. század Op-Art művészetét: gömb alkotásai újrahasznosított földgömbökből készülnek, melyek mint mozgó szobrok a mozgás és a vibrálás érzetét keltik, ezzel is új értelmezési dimenziókat nyitva a befogadóban. Műtípusai a továbbgondolt absztrakció lehetőségeit kínálják fel a nézőnek.

A geometrikus formák a fenntarthatóság alapjaira hívják fel a figyelmet, a Föld és az ember kapcsolatára. A perspektíván edződött látás rossz szokásait használja fel arra, hogy zavarba hozza a nézőt, ezzel is arra késztetve a szemlélőt, hogy új látásmódot teremtsünk Földünk jövője szempontjából. Mindezt játékosan, a képi-vizuális rendszerek összefüggéseinek és az egyes kapcsolatok láttatásával. Előszeretettel játszik az elmosódó kontúrokkal, a különböző minőségű felületek egymás mellé helyezésével, ami a kompozíciónak kollázsszerű összhatást kölcsönöz. Olyan új formákat, sík- és tér transzformációkat igyekszik kialakítani, ahol az alkotó az elemekre, elemi struktúrákra bontott képtárgyon belül szabadon garázdálkodhat.

Az alkotási folyamatban nem a valóság újrateremtése, hanem új vizuális struktúrák létrehozása az elsődleges, legyen szó művészetről vagy akár a „Közös jövőnkről". Folyamatosan szembesülünk vele, hogy Földünk eltartó képességének korlátai vannak, ennek ellenpólusai a kiállításon látható alkotások, hiszen azok gyakran a valóság és az illúzió sokszor összemosódó határán egyensúlyoznak.

A geometria fontos szerepet tölt be a fotó alapú önábrázolás során is. Az önportrékon elhelyezett mértani testek, mértani összefüggések nem csak a képtárgy szintjén hoznak létre új típusú viszonyokat, hanem az egyes részletek hangsúlyozása, kiemelése szempontjából is fontos szerepet játszanak a kialakuló térképzetek. Az alkotó olyan “csatatérnek” tekinti saját portréit, ahol nem egyszerűen lejátssza a mindennapi küzdelmeit, - hanem a fotó válik számára azzá a hellyé, ahol saját pszichéjével szembesül, s a művészet létrejön. A művészeten túlmutatva a cél egy olyan fejlődés, mely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit.

Megnyitó időpontja: 2022. 09.30. 18:00, Hybridart Space galéria
A kiállítást megnyitja: Gáspár György, képzőművész
A kiállítás kurátora: Szluka Balázs

A kiállítás nyitvatartása:
H-SZ-P: 14:00-18:00 óra között

A kiállítás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásával jön létre. 

null

null

null

null

null

null

Facebook
Instagram
Copyright 2023 Hybridart