OTTHONOM/HOME - Sina Solo Exhibition

02/08/2022 - 19/08/2022

//ENGLISH BELOW//

A kiállítás helyszíne: Galamb utca 6. 1052 HybridArt Space

A kiállítás megtekinthető: 2022. augusztus 2-19.

Megnyitó: augusztus 2.

Tárlatvezetés: augusztus 6.

Beszélgető est: augusztus 9.

Aukció: augusztus 12-13-14.

Performansz: augusztus 4., 18.

Finisszázs: augusztus 19.

Nyitvatartás (hétfőtől-szombatig): 13:00 - 18:00, illetve telefonos egyeztetéssel +36 20 3925189

Az otthon, mint lakhely, sokféle pontossággal leírható. Európában élek. Magyarországon élek. Ez az utcám. Ez a házam. Ez a szobám.

Habár ezek a meghatározások teljesen más jelentéssel bírnak az "otthon" szó költői értelmében, mégis mindegyik egyszerre igaz. Igazából a városod minden sarkában otthon vagy, még azokban is ahol nem is sétálnál át. Elmosódnak a határok.

Bizonyos helyek megnevezhetőek mint személyi tulajdon, ám ez nem hordozza magában az otthon kifinomult és kielégítő érzelmi árnyalatát. Sokszor a hely amit otthonnak hívunk nem az otthonunk. Ezt akár elidegenedésnek is nevezhetjük, és amikor ezt érezzük, a környezetünk teljesen megváltozik a szemünkben. Ezt a folyamatot gyakran kezdeményezi trauma, aminek okán az ez előtt nyugtató környezet fenyegetővé válik a biztonságérzet megváltozásával.

Habár a trauma és az általa kiváltott elidegenedés nem számít pozitívnak, mégis érdekes folyamatot kezd. Az elidegenedett személy most elkezd más környezetekkel azonosulni, és felfedezi a távolabbi tereket amik az "otthonát" alkotják. Mikor ez a kiszélesedés elkezdődik, a gondos szem nem hagy semmit felfedezetlenül. Hogy túlélését biztosítsa, a tudat mindenbe gyökeret vet.

Ez a folyamat "termő" földben igen könnyű és kifizetődő lenne, de amikor a földet beton borítja, a természetellenes és deprivált városi táj nehezítő körülménnyé válik. Azonosulni a műanyaggal és betonnal, bele gyökerezni a szemétbe absztrahálja az elmét és az érzéseket. Ebből a szempontból a lakott területek, az utcák és házak, szinte semmi mások csak tároló egységek amik az életet tartják. Egy olyasfajta elszigetelést kreál amiben az organikus és az élettelen anyagok mind új értelmet nyernek.

Ezen a solo kiállításon Sina megvizsgálja hogyan változik az anyag a lakosság elméjével. A kiállításon szerepel számos installáció, képi művek különböző anyagokkal, köztük festmények, rajzok és kollázs munkák.

További információk Instagram-on (imona.rt) és a Facebook eseményben.

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

/////////

Location of the exhibition: Galamb utca 6. 1052 HybridArt Space

Duration of the exhibition: 2022. augusztus 2-19.

Opening: augusztus 2.

Guided tour of the exhibition: augusztus 6.

Discussion night: augusztus 9.

Auction: augusztus 12-13-14.

Performance: augusztus 4., 18.

Finissage: augusztus 19.

Opening hours (Monday to Saturday): 13:00 - 18:00, illetve telefonos egyeztetéssel +36 20 3925189

Home, considered as one's permanent residence, can be defined with varying specificity. I live in Europe. I live in Hungary. I live in Budapest. This is my street. This is my house. This is my room.

 

While those specifications mean completely different things in the poetic meaning of the word 'home', all of them are simultaneously true. You are home in every corner of your city, even the ones you wouldn't walk through. The lines are blurred.

 

Certain places can be identified as one's property, but that does not always carry the refined and fulfilling sense of a home. Often the places we call home are in fact not our home. This sensation can be called alienation, and when we experience this our view of our own environment changes. This process is often triggered by trauma, and in effect previously comforting spaces seem threatening, as our sense of safety changes.

 

While experiencing trauma and thus alienation from our home can be negative, it brings peculiar and interesting effects. The alienated person now tries to identify with different surroundings, and explores its wider circle of 'home'. When extending attention to search for our new potential place in the world, the careful eye leaves no stones unturned. To ensure survival, like seeds, the consciousness roots in everything.

 

This process in 'fertile' land would be easy and rewarding, but when the ground is covered in concrete, the cityscapes present the difficulty of an unnatural and deprived environment. Identifying with concrete and plastic, taking roots in trash, gravitates the mind toward abstract sensations. From this point of view habited spaces, streets and buildings, simply become a container that holds people's lives. It creates a certain isolation where organic and inorganic matter both gain new meanings.

 

In this solo exhibition Sina explores how matter changes through the mind of the habitants. The exhibition will feature multiple installation works and various artworks with different mediums, including paintings, drawings and collage works.

Current news and updates will be posted on Instagram (imona.rt) and in the Facebook event.

Facebook
Instagram
Copyright 2023 Hybridart