Poppre Orsolya - Teremtés

03/11/2022 - 15/11/2022

// ENG BELOW //

Poppre Orsolya - Teremtés

Helyszín: Hybridart Space Galéria - 1051 Budapest, Galamb utca 6.
Időpont: 2022. november 3. 18:00
A kiállítást megnyitja: Korn Anita

A kiállítás a megnyitót követően megtekinthető: 2022. november 4 és 15 között minden nap: 16:00-19:00 óráig.

Poppre Orsolya életének központi eleme a rajz, a régi dolgok és a papír iránti szeretet. A rajz, az alkotás, egy darab papír és egy ceruza összeérintésével új világokat nyit meg, ahol a mindennapi élet lelassul, az érzések elmélyednek és a legkülönbözőbb formákat öltenek. Míg a rajz maga a befelé fordulásról, az elkészült képek a kitárulkozásról szólnak, személyes, örömteli és fájdalmas érzéseket egyaránt közvetítenek.

A tárlat képeiben meghatározó a Balin ösztöndíjjal eltöltött egy év, amely a távoli ország kultúrája mellett sokkal inkább a lélek mélységeibe vezetett. A belső utazás Budapesten és a Balaton-felvidéken folytatódott, ahol már a kitárulkozásról, a művész női mivoltának kiteljesedéséről, a megélt érzések átadásáról szóló képek születtek.

Az érzéseket a női lélek mélységeit a felhasznált, vissza-visszatérő motívumok mellett a használt anyagok és technika is tükrözi. A képek különleges lelkét a felhasznált papírok egyedi textúrája, és az első lépésként papírra kerülő véletlenszerű, irányítatlan folt adja. Ezek a foltok a papír és tinta találkozásakor, véletlenszerűen, az alkotóelemek szabad akaratából jönnek létre, megteremtve azt a vázat, ami köré a művész aprólékos munkával, ceruzák tucatjait fogyasztva hívja életre lelke bugyrait. A hosszadalmas munka során az érzékeny, radírozást nem igazán tűrő papír gyakran sérül, szakad, amit folyton ragasztani, javítgatni kell, ahogyan a lelkünket is a mindennapok viharaiban.

A hulladék szalmából készült papír mellett több kép alapjául is régi viharverte könyvek lapjai szolgálnak, ahol a korábbi nyomok, minták az alkotás részévé válnak. Így újra a figyelem középpontjába kerülnek az eldugott poros fiókok mélyéről. Ahogy a papír, úgy a női lélek a képeken megragadott rezdülései is méltó helyükre kerültek. 

A kiállítás az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásával jön létre. 

null

 —--------------------

Poppre Orsolya - Teremtés

Location: Hybridart Space Gallery - 1051 Budapest, Galamb utca 6.

Exhibition opening: 3 November 2022 18:00

Opening speech by Anita Korn

The exhibition will be open from 4 to 15 November 2022, every day from 16:00 to 19:00.

Orsolya Poppre's love of drawing, old things and paper is central to her life. Drawing, creating, by touching a piece of paper and a pencil, opens up new worlds where everyday life slows down, feelings deepen and take on the most diverse forms. While the drawing itself is about turning inwards, the resulting images are about opening up, conveying personal feelings, both joyful and painful.

A year spent in Bali on a scholarship is the defining feature of the exhibition's images, which took us beyond the culture of a distant country and into the depths of the soul. The inner journey continued in Budapest and on the Balaton highlands, where images of opening up, of the fulfilment of the artist's femininity and of the transmission of lived emotions were created.

The feelings of the depths of the female soul are reflected not only in the recurring motifs used, but also in the materials and techniques employed. The unique texture of the papers used and the random, undirected stains that are the first step on paper give the pictures a special soul. These stains are created by the encounter of paper and ink, at random, by the free will of the creators, creating the scaffolding around which the artist painstakingly brings to life the recesses of his soul, consuming dozens of pencils. The delicate paper, which is not very resistant to erasure, is often damaged and torn during the long process, and has to be glued and repaired, just as our souls have to be in the turbulence of everyday life.

In addition to the waste straw paper, several of the paintings are based on pages from old storm-torn books, where the earlier marks and patterns become part of the work. In this way they are brought back into focus from the depths of hidden dusty drawers. Like the paper, the vibrations of the female soul captured in the images have found their rightful place.

null

Facebook
Instagram
Copyright 2023 Hybridart