RECYCLED DESIGN 2022. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

14/10/2022 - 31/10/2022

2022 adventi időszakában újra megrendezzük az Ajándék Terminált, ahol magyar design termékek kínálatunkat idén is re- és upcycling tematikájú kollekcióval bővítjük. Ha Téged is inspirál a fenntarthatóság, és otthon vagy a tárgyalkotásban, jelentkezz a RECYCLED DESIGN pályázatra 2022. október 23-ig.

 

Az Ajándék Terminál karácsonyi vásárt 2011-ben a Design Terminál indította útjára, azzal a céllal, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a hazai tervezők számára. A pop-up vásárt 2018-tól a Hybridart Management önállóan szervezi. Az Ajándék Terminál pop-up üzletében vásárlók kizárólag hazai tervezők termékeivel találkozhatnak, és minden vásárlás egy kisvállalkozás fejlődését segíti.

 

RECYCLED DESIGN // 2022. NOVEMBER 26 - DECEMBER 24. között újra megrendezésre kerül az Ajándék Terminál designvásár. Magyar design termékek kínálatunkban idén is kiemelt szerepet kapnak a fenntarthatóság által inspirált termékek. Olyan magyar tervezőket szólítunk meg akiknek szívügyük a hulladékmentesség, a re- és upcycling. Látunk jó példákat a környezettudatos design terén, de mégis szükség van újabb alternatívákra, iránymutatásra. Éppen ezért célunk olyan még ismeretlen és ismert hazai alkotókat felkérni visszagyűjtött hulladékból készülő designtárgyak alkotására, akiknek szakmai tapasztalata segíti ezt elő, pl. kávéskapszulából divatos táska születhessen. A hazai tervezők számára a Hybrid Art Management Kft. (a továbbiakban Kiíró) által kiírt design pályázati felhívásra érkezett tervek közül, egy szakmai zsűri döntése alapján kiválasztanánk azokat a designtárgyakat, melyek az Ajándék Terminál Budapest standjának polcaira kerülnek. Az Ajándék Terminal vásáron a RECYCLED DESIGN Collection dedikált installáción jelenik meg. 

 

Mottónk: „Veled együtt hiszünk a magyar design hozzáadott értékében." 

 

PÁLYÁZAT //

Ez egy nyílt pályázat hazai tervezők, designerek, iparművészek számára, akik fenntarthatóság inspirálta designtárgyak tervezésére jelentkeznek. A pályázaton nyertes pályaművet fog a szakmai zsűri kiválasztani. A pályázati anyagokat a info@hybridart.hu e-mail címre várjuk RECYCLED DESIGN tárggyal.

 

PÁLYÁZATI ANYAG //

 • Rövid leírás arról, hogy a designtárgyak hogyan kapcsolódnak a re- és upcycling tematikákhoz
 • Termék fotók vagy látványtervek

TERMÉKKATEGÓRIÁK //

 • Divat
 • Tárgytervezés
 • Ékszertervezés
 • Bútortervezés

ÜTEMTERV//

 • A pályázók benyújtják a pályázati anyagukat az info@hybridart.hu e-mail címre: 2022. OKTÓBER 31.
 • A pályázókat a Kiíró e-mailben értesíti: 2022. NOVEMBER 5.
 • Az elkészült designtárgyak leltárba vétele: 2022. NOVEMBER 23.
 • Az elkészült designtárgyak kihelyezése: 2022. NOVEMBER 24 - 25.
 • Az elkészült designtárgyak értékesítése: 2022. NOVEMBER 26 – 2021. DECEMBER 24.

HELYSZÍNI JELENLÉT //

A Hybrid Art Management Kft. vállalja, hogy a kiválasztott pályázókkal szerződést köt és értékesítési pontot hoz létre az Ajándék Terminál ideje alatt, 2022. november 26 - december 24. között, ahol design vásár keretében a RECYCLED DESIGN Collection termékeit értékesíti. Az értékesítés részleteiről a kiválasztott pályázót a Hybrid Art Management Kft. tájékoztatja. A RECYCLED DESIGN Collection termékei 2022. november 26-től megtekinthetőek az Ajándék Terminál honlapján és Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/ajandekterminal/) valamint a Kiíró honlapján (www.hybridart.hu/esemenyek/aktualis) és Facebook oldalán (www.facebook.com/hybridart).

 

TOVÁBBI PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK//

• A pályázaton való részvétel díjmentes. A határidő után beérkezett, valamint hiányos pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzését és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, hozzájárul a pályázatra beadott anyag (pályázó neve, terméke, márkaneve, a termék eladási ára és a termékről készült fotók) nyilvánosságra hozatalához.

• A pályázó pályázatának elküldésével felelősséget vállal azért, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a pályázat megvalósulását bármilyen mértékben akadályozná, bármilyen mértékben korlátozná vagy megnehezítené, ideértve különösen a jelen pályázati felhívásban a Kiíró részére biztosított jogok gyakorlásának akadályozását, korlátozását vagy megnehezülését.

• A pályázó kizárólag saját, új és eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, továbbá a pályázó köteles a Kiíróval szemben harmadik személy által – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni. Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.

• A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és aláveti magát a Kiíró és a zsűritagok döntésének. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általa kialakított szempontrendszer alapján értékelje és bírálja el a pályamunkákat.

• A bírálat munkája nem nyilvános. A bírálati munkákról, a pályamunkák rangsorolásáról jegyzőkönyv készül.

• A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy azokat a pályaműveket, amelyek a zsűri megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja.A zsűri és a Kiíró döntése ellen kifogásnak helye nincs. A pályázat Kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a szükséges engedélyek és hozzájárulások esetleges hiánya miatt, illetve amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett pályázatok színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

• A Pályázó a jelentkezésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és az általa elkészített címkéinek nyilvánosságra hozatalához.

• A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázatra beadott dokumentációs anyagokat a Kiíró további térítés nélkül, költségmentesen használhatja.

• A pályázó a pályázati dokumentáció beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró a beadott pályázati munkákat, az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan fényképfelvételeket, képernyőmentéseket, leírásokat, grafikai elemeket, szöveget, zenét, mozgóképet és egyéb audiovizuális anyagot) a pályázat és saját maga, valamint a Kiíró promótálása és népszerűsítése céljából szabadon, területi és időbeli korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető módon, díj fizetésének kötelezettsége nélkül felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja, nyilvános előadáson felhasználhatja (pl. kiállításon), nyilvánossághoz közvetítheti (így többek között bármely, tetszőleges honlapra felteheti), kiállíthatja.

• A Kiíró részére biztosított felhasználási jog különösen kiterjed arra, hogy a Kiíró referenciaként használja a pályázati munkákat, valamint az azokkal kapcsolatos bármilyen anyagokat.

• A pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat Kiírója csak a pályázat lebonyolítása céljából használja fel.

• A nyertes pályázat kiválasztásával kapcsolatos végső döntés meghozatalára a Kiíró által felkért szakmai zsűri jogosult.

• A pályázatok elkészítése és benyújtása nem kötelezi a Kiírót egyetlen pályázat elfogadására sem.

• Jelen pályázati felhívás a Kiíróra vonatkozóan bizalmas információkat tartalmaz, ezért sem egészben, sem részben nem sokszorosítható. A pályázati felhívás közzététele, vagy az abban meghatározott egyéb követelmények figyelmen kívül hagyása a pályázó kizárását vonja maga után.

• A Kiíró nem tesz a jelen pályázati felhívásban foglalt információ teljességére, illetve pontosságára vonatkozó semminemű nyilatkozatot.

• A pályázat elkészítésével, a Kiíró részére való eljuttatásával és a Kiíróval folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos valamennyi költség és kiadás a pályázókat terheli. A Kiíró semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős a pályázóknak a pályázat során felmerülő költségei megtérítéséért.

 

• A pályázók sem a Kiíró, sem annak együttműködő partnerei egyetlen alkalmazottjának vagy képviselőjének sem ajánlhatnak, vagy adhatnak át semminemű ellenszolgáltatást, ösztönző vagy jutalmazó céllal, hogy bármilyen lépést tegyenek, illetve tartózkodjanak bármilyen lépés megtételétől, amely a jelen pályázati felhívás elbírálását befolyásolhatná.

Program

2022-11-26

AJÁNDÉK TERMINÁL

Facebook
Instagram
Copyright 2023 Hybridart